• Omgevingsvisie: wat maakt ons Cranendonck?

  In de omgevingsvisie staat hoe de gemeente Cranendonck, met z’n zes dorpen, het buitengebied en de natuur, zich de komende jaren gaat ontwikkelen.

 • Masterplan Mobiliteit 2040

  Stel je onze gemeente in 2040 eens voor. Hoe ziet die er dan uit?

 • Meemortel Budel

  De gemeente gaat op de Meemortel grootschalige werkzaamheden uitvoeren. 

 • Project Wegverkeerslawaai

  Om de geluidbelasting op de woningen in kaart te brengen en te onderzoeken welke maatregelen getroffen kunnen worden, wordt een saneringsprogramma opgesteld.

 • Samen mee naar de A2

  Doel van ‘Samen mee naar de A2’ is zorgen voor een verkeersveilige en toekomstbestendige oplossing voor het (vracht)verkeer van en naar bedrijventerrein Poort 43 in Sterksel.

 • Mogelijke verbreding A2 

  Cranendonck heeft het zoeken naar een oplossing voor de verkeersproblematiek op en rondom de snelweg A2 hoog op de agenda staan.

 • Sluipverkeer A2

  Om de wegen rondom de A2 te ontlasten en de doorstroming te verbeteren is de gemeente Cranendonck in december 2017 gestart met maatregelen om sluipverkeer te weren.