Op woensdag 5 juli is in De Borgh in Budel het onderhoudsproject ‘Meemortel Budel’ gepresenteerd. Het plan gaat over de Meemortel tussen de Burg. van Houtstraat en de Boschdijkdwarsstraat. 

De geplande werkzaamheden voor het project Meemortel zijn op hoofdlijnen:

  • Vervangen bestaande asfaltconstructie inclusief fundering.
  • Aanleg trottoir, gedeelte Burg. van Houtstraat tot aan de bebouwde komgrens, aan de zijde van de woonwijk Boschakker.
  • Aanleg gescheiden rioolstelsel, gedeelte Burg. van Houtstraat – Burg. van Ginnekenstraat.
  • Vervangen betonnen molgoten door trottoirbanden.
  • De rijbaan, gedeelte de Bosch en Burg. van Ginnekenstraat, wordt versmald.
  • In het plan worden enkele verkeersmaatregelen meegenomen om de snelheid te verminderen.
  • De huidige bebouwde komgrens van Budel wordt verplaatst van na de bocht in de rijbaan naar voor de bocht nabij de Boschdijkdwarsstraat.

Reageren

Samen met bewoners en betrokkenen hebben de gemeente en ingenieursbureau RA+ het plan besproken. Als resultaat zijn nog enkele locaties verbeterd en aangepast. Meer informatie over het plan vindt u op de twee ontwerptekeningen. Heeft u een aanvullende reactie op het plan? Laat het ons dan weten via het reactieformulier. Dat kan tot en met 29 september. 

Reactie plan Meemortel

Planning

De uitvoering van het project is gepland in 2024. De werkzaamheden stemmen we af op het ‘Centrumplan Budel’. Het project kan eventueel vertraagd of aangepast worden door financiële ontwikkelingen of problemen met stikstof.