De gemeente gaat op de Meemortel grootschalige werkzaamheden uitvoeren. Het betreft hier het gedeelte tussen de Burg. Van Houtstraat en de Boschdijkdwarsstraat.

De werkzaamheden bestaan op hoofdlijnen uit:

  • Aanleg gescheiden rioolstelsel, gedeelte Burg. van Houtstraat – Burg. van Ginnekenstraat.
  • Vervangen bestaande asfaltconstructie inclusief fundering.
  • Verplaatsen bebouwde komgrens van Budel naar de bocht nabij de Boschdijkdwarsstraat.
  • Aanleg trottoir, gedeelte Burg. van Houtstraat tot aan de bebouwde komgrens, aan de zijde van de woonwijk Boschakker.
  • Vervangen betonnen molgoten door trottoirbanden.
  • De rijbaan, gedeelte de Bosch en Burg. van Ginnekenstraat, wordt versmald.
  • Aanbrengen van snelheidsbeperkende maatregelen.

Op woensdag 5 juli 2023 is in De Borgh in Budel het concept plan gepresenteerd aan de aanwonenden. Vervolgens is de afgelopen maanden gewerkt aan de verdere uitwerking van het project.

Definitieve Ontwerp

Vanaf februari 2024 is het definitief ontwerp in te zien. Deze vindt u onderaan deze pagina (PDF).

Planning

De uitvoering van het project is gepland in 2024 of 2025. De planning is afhankelijk van de werkzaamheden van onder andere de nutsbedrijven (kabels en leidingen) en de uitvoering van het Centrumplan van Budel.