Oplossing fileproblemen A2

De dagelijkse files en het bijbehorende sluipverkeer door de dorpen aan de A2 zorgt voor veel problemen. Gemeente Cranendonck ziet hier graag verbetering in en neemt daarom deel aan het Platform A2. Hierin wordt samen met de regiogemeenten actief ingezet op een verbreding van de A2 met oplossingen als bijvoorbeeld smartlanes of een extra rijstrook. We kijken ook naar verbeteringen op het gebied van de fiets en het openbaar vervoer. Het A2 platform is actief bezig om de problemen op de kaart te zetten, en te houden.

In 2021 en 2022 is een aantal sluipverkeer- en fietsmaatregelen uitgevoerd en de komende jaren zetten we in op verdere verbetering van het openbaar vervoer en het fietsnetwerk.