De inhoud is geladen.

College van burgemeester en wethouders

Het dagelijks bestuur van de gemeente is in handen van het college van B&W (Burgemeester en Wethouders). Zij zijn ieder verantwoordelijk voor een aantal bestuurlijke taken (portefeuilles). Het college is verantwoordelijk voor het beleid, bereidt besluiten voor en voert deze ook uit, nadat de gemeenteraad ze heeft vastgesteld.