Voor de coronacrisis was er bijna dagelijks sprake van file op de A2 tussen Weert en Eindhoven. Deze files zorgden er niet alleen voor dat mensen langer onderweg zijn tussen Weert en Eindhoven, maar dit leidde ook tot sluipverkeer in met name de kernen Maarheeze en Leende wat de file probeerde te ontwijken. Dit sluipverkeer zorgde niet alleen voor doorstromingsproblemen, maar dit bracht ook de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in Maarheeze en Leende in gevaar.

Om de wegen rondom de A2 te ontlasten en de doorstroming te verbeteren is de gemeente Cranendonck in december 2017 gestart met maatregelen om sluipverkeer te weren. Deze maatregelen hebben een tijdelijk karakter totdat definitieve maatregelen tegen het sluipverkeer zijn gerealiseerd.

Definitieve maatregelen

In 2018 is de gemeente Cranendonck, samen met de gemeente Heeze-Leende en de dorpsraden in de omgeving gestart met het opstellen van een maatregelenpakket om de verkeerssituatie in de kernen rondom te A2 te verbeteren. De maatregelen moesten niet alleen het doel hebben om het sluipverkeer tegen te gaan, maar om ook het gebruik van de fiets te promoten en veilig te maken op de route langs de A2 Dit heeft geleid tot definitieve plannen die bestaan uit een aantal sluipverkeer- en fietsmaatregelen. De plannen voor het sluipverkeer en de fiets zijn gepresenteerd aan alle belanghebbenden en geïnteresseerden tijdens in totaal twee goed bezochte inloopavonden in Leende (7 februari 2019) en Maarheeze (13 februari 2019). Daarnaast zijn mensen in de gelegenheid gesteld om via de websites van de gemeenten Cranendonck en Heeze-Leende en te reageren op de plannen. Dit heeft geleid tot een groot aantal reacties (±60) die verwerkt zijn in een definitief plan.

Sluipverkeermaatregelen

De sluipverkeermaatregelen bestaan uit de realisatie van 5 doseerlichten en 2 fysieke afsluiters. Om extra sluipverkeer te voorkomen door deze maatregelen worden tijdens de ochtendspits eveneens een aantal wegen afgesloten voor verkeer, uitgezonderd bestemmingsverkeer.

Door de realisatie van de maatregelen levert het sluipen extra vertraging op, waardoor het geen tijdswinst meer oplevert en de automobilist ervoor kiest om op de A2 te blijven. De maatregelen zullen ook vertraging op gaan leveren voor plaatselijk verkeer, want de inwoners van Maarheeze en Leende moeten ook wachten voor de doseerlichten. We verwachten als de weggebruikers eenmaal bekend zijn met de sluipverkeermaatregelen, ze ook minder gaan sluipen en daardoor de wachttijden bij de doseerlichten korter worden. Daarnaast zullen de doseerlichten alleen maar werken als er file is op de A2. Als er dus geen file is dan staan de doseerlichten uit.

Fietsmaatregelen

Om de fietsveiligheid rondom de A2 te verbeteren en om het gebruik van de fiets te promoten is er in eerste instantie voor gekozen om een zestal fietsprojecten uit te voeren. Dit zijn:

  • Maarheezerweg-Noord, aansluitingen met Zevenhuizen en afrit A2, plateau (Leende)
  • Fietspad Driebos-Den Engelsman, verbreding (Maarheeze)
  • Ontbrekende schakel parallelweg-Eindhovenseweg en Azaleaweg-viaduct Hushoven, ipv door de woonstraat (Weert)
  • Maarheezerweg-Zuid, aansluitingen Oude Dijk en oprit A2, plateau (Leende)
  • Fietsoversteek Randweg-oost nabij op/afrit A2 Budel (Maarheeze)
  • Strijpertunnel, verbinding tussen Strijperstraat en Dorpstraat (Leende)

Bereikbaarheid en doorstroming A2 Weert-Eindhoven

De sluipverkeermaatregelen en fietsmaatregelen maken deel uit van een bredere aanpak om de bereikbaarheid en de doorstroming van het traject A2 Weert-Eindhoven te verbeteren. De infrastructurele opgave A2 Weert-Eindhoven is een van de opgaven binnen SmartwayZ.NL. SmartwayZ.NL is hét innovatieve mobiliteitsprogramma in Zuid-Nederland. Onze [AB1] aanpak varieert van het ontwikkelen van slimme oplossingen tot het verbreden van snelwegen en het verbeteren van vervoersknooppunten. Meer dan 150 partners werken binnen het programma samen, waaronder het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de provincies Noord-Brabant en Limburg, diverse gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen.

Kijk voor meer informatie over de A2 Weert- Eindhoven op SmartwayZ.NL