Ondernemen

Cranendonck kent een gunstig economisch klimaat dankzij internationaal achterland en goede bereikbaarheid via weg, water, spoor en lucht. Daarnaast speelt onze (maak)industrie in op ontwikkelingen in Brainport en Keyport en vormt Cranendonck een belangrijke schakel voor metaal en innovatie.

Laatste nieuwsberichten

Meer nieuws

Circulair project InduSym

InduSym staat voor industriële symbiose en is een vorm van circulaire economie. De reststroom van één bedrijf wordt de grondstof van een ander bedrijf. Met voldoende van deze uitwisselingen ontstaat een cirkel zonder restafval. Samenwerkende bedrijven kunnen goedkoper aan materialen komen zonder nieuwe grondstoffen te verbruiken. Of ze kunnen reststromen een nuttige bestemming geven terwijl ze besparen of geld verdienen op afvalverwerking. InduSym helpt om de juiste matches tussen vraag en aanbod te maken.