Omgevingsvisie: wat maakt ons Cranendonck?

Omgevingsvisie: Wat maakt ons Cranendonck?

In de omgevingsvisie staat hoe de gemeente Cranendonck, met z’n zes dorpen, het buitengebied en de natuur, zich de komende jaren gaat ontwikkelen. En wat we gaan doen om onze gemeente nog mooier, gezonder en aantrekkelijker te maken. De inbreng van onder andere inwoners, ondernemers en de informatie uit de dorpsvisies nemen we mee om tot een omgevingsvisie te komen.

Kernsafari's

In maart en april bezochten we met bakfiets en denk-mee tent alle dorpen in Cranendonck. Inwoners namen deel aan een keuzespel of gingen met iemand van gemeente Cranendonck in gesprek over ideeën en dromen voor hun dorp en de gemeente. 

Op de volgende data vonden de sessies plaats:

 • Zaterdag 16 maart: Soerendonk en Maarheeze
 • Zaterdag 6 april: Budel en Gastel
 • Zaterdag 20 april: Budel-Dorplein en Budel-Schoot

Ontdek de eerste resultaten van iedere kernsafari in onderstaande video's. 

Eerste resultaten kernsafari's

Soerendonk en Maarheeze 
16 maart 2024

Budel en Gastel 
6 april 2024

Budel-Dorplein en Budel-Schoot 
20 april 2024

Waarom een omgevingsvisie?

De wereld om ons heen verandert en daarom is het goed om ook in Cranendonck keuzes te maken. De omgevingsvisie helpt hierbij. Zo geeft het antwoord op vragen als: Wat vinden we belangrijk in onze omgeving en hoe kunnen we de ruimte zo goed mogelijk gebruiken? Wat is nodig om er fijn te blijven wonen en leven? En welke plek heeft Cranendonck in een regio die groeit?

De omgevingsvisie geeft een duidelijke richting hoe we Cranendonck de komende jaren willen ontwikkelen. De omgevingsvisie is van en voor ons allemaal: het helpt inwoners en gemeente Cranendonck in het maken van goede plannen voor de toekomst. 

Dorpsvisies en omgevingsvisie

De afgelopen jaren zijn inwoners uit een aantal dorpen in Cranendonck bezig geweest met het opstellen van hun eigen toekomstvisie voor hun dorp. In deze dorpsvisies staat veel informatie over waar inwoners trots op zijn, waar ze zich zorgen over maken en hoe zij de toekomst van hun dorp voor zich zien. Veel van deze informatie nemen we mee in de omgevingsvisie. 

Bekijk de dorpsvisies die al zijn opgesteld: 


Dorpsvisie Budel-Dorplein 

Dorpsvisie Gastel 

Dorpsvisie Maarheeze

De 5 stappen tot onze omgevingsvisie

 1. Momenteel bezig: Stap 1: In beeld brengen van de huidige situatie (in afronding)

  Om te bepalen waar we heen willen, moeten we eerst duidelijk hebben waar we nu staan. Met feiten en cijfers maken we een overzicht hoe Cranendonck er op dit moment voor staat. Door in beeld te brengen waar we als Cranendonck goed of juist slecht in zijn, kunnen we betere keuzes maken over de toekomst. Verder onderzoeken we ook welke ontwikkelingen, kansen en bedreigingen waar Cranendonck mee te maken heeft. 

 2. Momenteel bezig: Stap 2: Samenlevingstoets (huidige stap)

  Samen met onze inwoners en ondernemers gaan we na of het beeld van Cranendonck uit de eerste stap klopt met het beeld dat onze inwoners en ondernemers hebben. En of dit ook terugkomt in de dorpsvisies die sommige dorpen hebben opgesteld. 

 3. Nog te doen: Stap 3: Opstellen van onze opgaven en ambities

  Er is verzameld wat we als Cranendonck nu zijn, wat er op ons afkomt en hoe onze inwoners de toekomst van onze gemeente zien. Met deze derde stap gaan we op zoek naar hoe al deze informatie samen komt, wat onze ambities voor de toekomst van Cranendonck zijn en met welke uitdagingen we te maken krijgen. 

 4. Nog te doen: Stap 4: Opstellen van de visie

  Om tot een goede omgevingsvisie te komen, willen we samen met onze inwoners, ondernemers en betrokken partijen (zoals bijvoorbeeld de GGD of veiligheidsregio) bepalen wat nu écht de belangrijkste vraagstukken (kernopgaven) voor Cranendonck zijn. Welke gezamenlijke doelen willen we de komende jaren samen nastreven en hoe gaan we dit bereiken?

 5. Nog te doen: Stap 5: Vaststellen van de omgevingsvisie door de gemeenteraad

  Na het afronden van alle stappen is het aan de gemeenteraad om als laatste stap de omgevingsvisie vast te stellen. 

Vragen

Hebt u ons gemist tijdens onze bezoeken aan de dorpen, wilt u nog iets meegeven of heeft u vragen? 
Laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op.

Vraag stellen

Meer informatie

Bekijk hier meer informatie over de omgevingswet