Toestemmingen

Onder de Omgevingswet is er een knip in het toetsen van de fysieke leefomgeving (voorheen bestemmingsplan en welstand) en het toetsen van de technisch toets.

In onder andere de Wet kwaliteitsborging is bepaald wanneer u een omgevingsvergunning nodig heeft voor de technische toets en wanneer u een melding moet indienen. Daarnaast heeft u een informatieplicht wanneer u daadwerkelijk gaat starten. 

Pas wanneer u alle toestemmingen heeft mag u beginnen met de werkzaamheden.

Houdt er rekening mee dat er ook nog andere toestemmingen nodig kunnen zijn, bijvoorbeeld op het gebied van stikstof, inritten, waterinfiltratie of het kappen van bomen.

Wat moet ik doen?

U heeft een initiatief en wilt weten wat u moet doen en welke toestemmingen u moet aanvragen. De eerste stap die u neemt is controleren of het plan past binnen omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan), u kunt dit doen via het Omgevingsloket(externe link). Een omgevingsplan bevat algemene regels van de gemeente voor de fysieke leefomgeving. Iedere gemeente heeft één omgevingsplan onder de Omgevingswet. In het omgevingsplan staan meer regels dan in voorheen het bestemmingsplan. Hierdoor kunt u met één klik op de kaart zien welke regels op uw locatie van toepassing zijn.

Plan past niet binnen het omgevingsplan

Als uw plan niet voldoet aan de regels van het omgevingsplan, kunt u in sommige vallen toch toestemming krijgen voor uw initiatief. De eerste stap (wanneer u niet voldoet aan het omgevingsplan) is het verkennen van uw idee. In bepaalde gevallen wordt uw idee voorgelegd bij de intaketafel (voorheen regiekamer). 

Als uw idee positief wordt beoordeeld zijn er twee stappen mogelijk, namelijk het aanpassen van het omgevingsplan of het aanvragen van een vergunning om af te wijken van het omgevingsplan. Meer informatie over het aanpassen van het omgevingsplan vindt u hier. De procedure voor het aanvragen van een omgevingsvergunning om af te wijken van het omgevingsplan vindt u hier.

Omgevingsvergunning

Wanneer u toestemming heeft voor het wijzigen van het omgevingsplan dan wel een omgevingsvergunning heeft ontvangen, of wanneer uw initiatief al voldeed aan het omgevingsplan heeft u vaak alsnog een omgevingsvergunning nodig.

Dit is het geval wanneer het omgevingsplan aangeeft dat u een omgevingsvergunning nodig heeft voor de omgevingsplanactiviteit, dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer u een woning wilt bouwen, een bedrijfshal neer wilt zetten of mantelzorgwoning wilt realiseren. In bepaalde gevallen kunnen bepaalde activiteiten vergunningsvrij. 

Adviseur

De gemeente heeft op (bouw)plannen enkel een toetsende taak. Een (bouwkundig) adviseur kan u adviseren over de procedure. Hij/zij kan samen met u kijken welke regels er voor u van toepassing zijn en u helpen bij het maken van een (bouw)plan. De adviseurs in de regio zijn bovendien bekend met de regels voor bijvoorbeeld verkrijgen van toestemmingen.