Wat is het?

Een uitrit/inrit (ook wel oprit genoemd) is een uitgang voor voertuigen van een gebouw of perceel naar een openbare weg of de ingang voor voertuigen vanaf de openbare weg.

Voor het aanleggen van een inrit zijn in de gemeente Cranendonck enkele voorwaarden opgesteld. Voldoet u aan de voorwaarden en hebt u een melding gedaan, dan kunt u daarna de inrit aanleggen. Een melding regelt u eenvoudig online.

Hoe werkt het?

Voorwaarden inrit

U mag een inrit aanleggen of aanpassen als:

 • de inrit een maximale breedte heeft van 3 meter (excl. verloopbanden);
 • de aanleg of aanpassing van de inrit constructief deugdelijk door een erkend stratenmakersbedrijf gebeurt;
 • door de aanleg van de inrit het verkeer op de weg niet in gevaar gebracht wordt;
 • het niet ten koste gaat van een openbare parkeerplaats en
 • de inrit niet door het openbaar groen gaat.

Dempen van een sloot?

Gaat de inrit over een bestaande sloot? Denk dan ook aan de vergunning van het Waterschap de Dommel. Deze heeft u naast de inrit toestemming van de gemeente Cranendonck ook nodig.

Toetsing

Uw aanvraag wordt getoetst aan de hand van bovengenoemde voorwaarden in lijn met de Algemene Plaatselijke Verordening van de Gemeente Cranendonck (zie "aanvullende informatie").Voldoet uw aanvraag aan deze voorwaarden, dan ontvangt u een schriftelijke toestemming voor het aanleggen van de inrit.

Wat moet ik doen?

Minimaal 4 weken voor het begin van de werkzaamheden meldt u de aanleg van de inrit. Dat kan eenvoudig online.

DigiD linkMelden aanleg uit- of inrit

In de melding geeft u aan:

 • wie de inrit wil aanleggen
 • op welk adres de inrit gerealiseerd gaat worden
 • de locatie van de aan te leggen/passen inrit
  Tip: stuur een plattegrond of foto mee, waarop u aangeeft waar de inrit moet komen!
 • de breedte van de aan te leggen/passen inrit (let op: maximaal toegestane breedte is 3 meter!)
 • welk stratenmakersbedrijf de inrit maakt/aanpast
 • een telefoonnummer en e-mailadres voor eventuele vragen

Na afloop van de werkzaamheden controleert een medewerker van de gemeente Cranendonck de inrit op de aangegeven voorwaarden. Afwijkingen moet u dan alsnog (laten) aanpassen. Het is dus sterk aan te raden te wachten met de aanleg, totdat de gemeente u toestemming heeft verleend!

Wat kost het?

De kosten voor de aanleg van de inrit betaalt u zelf. U kunt hiervoor natuurlijk bij meerdere erkende stratenmakersbedrijven een offerte opvragen.

Aanvullende informatie

Het aanleggen van een uitrit of een inrit is geregeld in artikel 2:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Cranendonck.