In Cranendonck vangen we asielzoekers op. Dat doen we in het asielzoekerscentrum (azc), dat valt onder Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Iedereen die in Nederland asiel aanvraagt, heeft wettelijk recht op opvang en begeleiding. Het COA is de uitvoeringsorganisatie die daarvoor zorgt. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is verantwoordelijk voor de beoordeling van de asielaanvragen.