In week 7 2023 vindt er een inwonersonderzoek plaats in de gemeente Cranendonck ten behoeve van de invulling van het Nassau-Dietzterrein, het huidige terrein waar op dit moment het azc Cranendonck zich bevindt. Hieronder leest u meer informatie.

Inwonersonderzoek: wat, wanneer en waarvoor?

 • In de week van 13 februari 2023 valt een inwonersonderzoek in opdracht van de gemeente bij u in de bus.
 • Gemeentebestuur wil inwoners betrekken bij de plannen voor een passende invulling van het deel van het Nassau-Dietzterrein waar sinds 2014 het AZC is gevestigd.
 • Gemeentebestuur wil graag uw mening horen. Het gaat om: ophalen van positieve en negatieve ervaringen, meningen en wensen voor invulling van het terrein binnen de kaders van wat mogelijk is.
 • Iedereen vanaf 16 jaar kan meedoen: digitaal of analoog.
 • Ieder huishouden krijgt één uitnodiging voor deelname. De anderen kunnen desgewenst een deelnamecode online aanvragen. Inwoners die het schriftelijk willen invullen, kunnen dit telefonisch aanvragen via 0800 – 0191.
 • Onder de jongeren van het BRAVO-college wordt ook een onderzoek gedaan om hun mening op te halen.

Huidige situatie azc Cranendonck

 • Vanaf 2014 opvang van maximaal 1.500 asielzoekers.
 • Vanaf 2016 is het AZC uitgebreid met een aanmeldstraat. In 2018 heeft de raad een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het COA voor de duur van 10 jaar. Deze loopt af in februari 2028.
 • Asielzoekers melden zich bij de aanmeldstraat in het AZC voor registratie en beoordeling om proces van asielaanvraag te kunnen starten. Er verblijven ook mensen die in afwachting zijn van de inhoudelijke behandeling van hun asielaanvraag. Dit betreft asielzoekers die kansrijk zijn.
 • Het totale  terrein heeft van oudsher militaire bestemming (kazerne en oefenterrein).
 • Gemeenteraad heeft in 2014 een tijdelijke ontheffing verleend. Hierdoor is opvang asielzoekers mogelijk. De tijdelijke ontheffing (maximaal 10 jaar) loopt van rechtswege af op 1 juli 2024.
 • Het COA (Centraal Opvang Asielzoekers) heeft gevraagd om mee te werken aan een langdurig verblijf zodat opvang van asielzoekers op het terrein mogelijk blijft.
 • Gemeenteraad besloot op 8 maart 2022 hier niet aan mee te werken vanwege regelmatige overlast en onveiligheidsgevoelens bij inwoners.
 •  Eigenaar is ministerie van Defensie.
 • Defensie is niet bereid het terrein voor herontwikkeling beschikbaar te stellen of te verkopen als AZC sluit en COA het terrein verlaat.

Landelijke ontwikkelingen 

 • Landelijke crisis in de capaciteit opvang van asielzoekers.
 • Spreidingswet ligt landelijk klaar. Alle gemeenten zullen een evenredige bijdrage moeten gaan leveren in alle soorten van opvang, accommodaties en huizen.
 • Of het nu gaat om huisvesting van asielzoekers, statushouders, Oekraïners of arbeidsmigranten. Iedere gemeente heeft straks de verplichting een bijdrage te leveren aan de huisvesting.

Wat is de uitdaging voor Cranendonck?

 • Samen met de inwoners onderzoeken hoe we met de invulling van het terrein omgaan na 1 juli 2024.
 • Daarbij rekening houden met wens van de eigenaar van het terrein (opvang asielzoekers of weer militaire/oefenterrein invulling).
 • En ook rekening houden met de landelijke spreidingswet die gemeenten een opdracht tot opvang gaat/kan toewijzen.

Informatie over het onderzoek

 • Onafhankelijk en ervaren onderzoeksbureau I&O Research voert onderzoek uit.
 • Alles is anoniem, vertrouwelijk en niet herleidbaar.
 • Herinneringsbrief in week van 6 maart 2023.
 • Deadline 19 maart 2023
 • Eerste onderzoeksresultaten in april 2023 bekend.
 • Daarna beraadt de gemeenteraad zich op de toekomstige invulling van het terrein.

Meer informatie