Hier vindt u informatie over het azc die wij openbaar hebben gemaakt op basis van de Wet open overheid (Woo). Op deze manier kan iedereen die informatie bekijken.

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Woo zijn sommige gegevens onleesbaar gemaakt.