De opvanglocatie in Cranendonck is gevestigd op het terrein van de voormalige Nassau-Dietzkazerne in Budel. Het COA vangt hier sinds mei 2014 asielzoekers op. Er is ruimte voor maximaal 1.500 bewoners.

De opvang van asielzoekers kent verschillende fases, en daar horen ook verschillende opvangvormen bij. Asielzoekers die zich bij een aanmeldcentrum van de IND melden, worden eerst opgenomen in de centrale ontvangstlocatie (col) van het COA in Ter Apel of Cranendonck. Hier worden ze door de politie geïdentificeerd en geregistreerd en door de GGD medisch gescreend. Op het azc in Cranendonck zijn daarom naast de IND ook de GGD en de AVIM (Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel) gevestigd.

Na hun verblijf in de col gaan de asielzoekers naar een procesopvanglocatie (pol). Hier kunnen ze enkele dagen tot rust komen en hier verblijven ze tijdens de behandeling van de algemene asielprocedure. Het verblijf in een col en pol samen duurt in de regel maximaal enkele weken. Daarna gaan de asielzoekers naar een regulier azc, waar ze verblijven in afwachting van het besluit van de IND op hun asielaanvraag. De locatie in Cranendonck is zowel col- als pol- opvang.

Tijdens de opvang is er veel aandacht voor gesprekken tussen asielzoekers en advocaten, voorlichting door Vluchtelingenwerk Nederland, voorlichting over de opvang, taallessen en inburgeringsactiviteiten. Daarnaast is er ook veel ruimte voor ontspanning, sport en spel.