In Cranendonck vangen we asielzoekers op. Dat doen we in het asielzoekerscentrum (azc), dat valt onder Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Iedereen die in Nederland asiel aanvraagt, heeft wettelijk recht op opvang en begeleiding. Het COA is de uitvoeringsorganisatie die daarvoor zorgt. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is verantwoordelijk voor de beoordeling van de asielaanvragen.

Locatie Budel-Cranendonck

De opvanglocatie in Cranendonck is gevestigd in de voormalige Nassau-Dietzkazerne in Budel. Het COA vangt hier sinds mei 2014 asielzoekers op. Er is ruimte voor maximaal 1.500 bewoners.

De opvang van asielzoekers kent verschillende fases, en daar horen ook verschillende opvangvormen bij. Asielzoekers die zich bij een aanmeldcentrum van de IND melden, worden eerst opgenomen in de centrale ontvangstlocatie (col) van het COA in Ter Apel of Cranendonck. Hier worden ze door de politie geïdentificeerd en geregistreerd en door de GGD medisch gescreend. Op het azc in Cranendonck zijn daarom naast de IND ook de GGD en de AVIM (Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel) gevestigd.

Na hun verblijf in de col gaan de asielzoekers naar een procesopvanglocatie (pol). Hier kunnen ze enkele dagen tot rust komen en hier verblijven ze tijdens de behandeling van de algemene asielprocedure. Het verblijf in een col en pol samen duurt in de regel maximaal enkele weken. Daarna gaan de asielzoekers naar een regulier azc, waar ze verblijven in afwachting van het besluit van de IND op hun asielaanvraag. De locatie in Cranendonck is zowel col- als pol- opvang.

Tijdens de opvang is er veel aandacht voor gesprekken tussen asielzoekers en advocaten, voorlichting door Vluchtelingenwerk Nederland, voorlichting over de opvang, taallessen en inburgeringsactiviteiten. Daarnaast is er ook veel ruimte voor ontspanning, sport en spel. Op de locatie in Cranendonck is ook een school voor voortgezet onderwijs aanwezig.

Inwonerscontactpersoon 

Ton Lemmen is de functionaris Inwonerscontact azc. Inwoners kunnen bij hem terecht als ze zich zorgen maken of overlast ervaren van bewoners van het azc in Cranendonck. Ook kunnen inwoners bij hem terecht met vragen en zorgen als er gevoelens van onveiligheid zijn die (mogelijk) veroorzaakt worden door bewoners van azc Cranendonck. Bijvoorbeeld als mensen 's avonds niet meer de straat op durven of bepaalde plekken mijden. 

Contact

Ton Lemmen is de functionaris Inwonerscontact azc. Inwoners kunnen bij hem terecht als ze zich zorgen maken of overlast ervaren van bewoners van het azc in Cranendonck. Ook kunnen inwoners bij hem terecht met vragen en zorgen als er gevoelens van onveiligheid zijn die (mogelijk) veroorzaakt worden door bewoners van azc Cranendonck. Bijvoorbeeld als mensen 's avonds niet meer de straat op durven of bepaalde plekken gaan mijden.

U kunt Ton Lemmen bellen, facetimen, appen en mailen. Ook kunnen inwoners of ondernemers een afspraak met hem maken voor een persoonlijk gesprek.

Meer nieuws