Wat is het?

U kunt niet alleen een persoonlijke keuze maken in trouwambtenaar, maar ook in trouwlocatie. Naast de twee vaste locaties is het in Cranendonck ook mogelijk om te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan op een plek die voor u een bijzondere betekenis heeft. Deze locatie moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Aan het trouwen op een locatie naar eigen keuze zijn extra kosten verbonden.

Hoe werkt het?

Waar moet de andere trouwlocatie aan voldoen?

Er dient een overeenkomst te worden overlegd waarin de criteria waaraan de locatie moet voldoen zijn opgenomen en gegarandeerd te worden. Deze overeenkomst wordt ondertekend door de eigenaar van de locatie, het bruidspaar/de partners en de gemeente. 
De criteria:

  • de locatie moet voor iedereen goed bereikbaar zijn;
  • de locatie en voltrekking moeten voor iedereen toegankelijk (=openbaar) zijn;
  • de locatie moet voldoen aan de regels van goede smaak en openbare orde;
  • de locatie moet zodanig zijn ingericht dat op deze locatie de huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie te allen tijde kan doorgaan;

Download aanvraagformulier eigen trouwlocatie

U dient er rekening mee te houden dat een ambtenaar van Burgerzaken vooraf de door u uitgekozen locatie komt bekijken. Dit gebeurt in overleg. 

Let op!

De melding of aanvraag in verband met de organisatie van een activiteit of evenement, bijvoorbeeld het plaatsen van een partytent, maakt geen onderdeel uit van deze aanvraag. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunning, toezicht en handhaving van de gemeente Cranendonck, telefoon 14 0495 of per e-mail info@cranendonck.nl.

Wat moet ik doen?

Melding van het huwelijk of geregistreerd partnerschap

Wilt u uw relatie officieel vastleggen op een eigen locatie? Dien dan uiterlijk drie maanden voor uw trouw- of registratiedatum een verzoek in. 

U kunt online melding doen van uw voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap door beiden in te loggen met uw DigiD. De betaling, die bij de melding noodzakelijk is, wordt direct gedaan via iDeal. 

Zorg dat de volgende documenten beschikbaar zijn om te uploaden:

  • kopieën van uw legitimatiebewijzen
  • kopieën legitimatiebewijzen getuigen
  • bij trouwen op locatie: ingevuld toestemmingsformulier met handtekening van de eigenaar van de locatie. 

Let op:

  • als u en uw partner een geregistreerd partnerschap met elkaar hebben en dit willen omzetten in een huwelijk, u om een akte van omzetting vraagt.
  • als u bent geboren in het buitenland, in het buitenland heeft gewoond, geen Nederlandse nationaliteit heeft of bent gescheiden in het buitenland. Neem 6 tot 12 maanden voordat u de melding doet, contact met ons op, zodat wij u tijdig kunnen adviseren.

DigiD linkHuwelijk of Geregistreerd Partnerschap melden

Wat kost het?

Huwelijk of geregistreerd partnerschap:maandag t/m vrijdag 1zaterdag en ADV-dagen 1
op eigen locatie€ 830,15€ 847,20

1 Het vastleggen van een huwelijk of geregistreerd partnerschap vindt plaats tussen 9.00 uur en 16.00 uur.

Overige kosten 
Trouwboekje€ 37,35
Uittreksel uit de registers van de burgerlijke stand 
Het benoemen van een externe (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand (BABS)€ 152,25
Wijzigen van een reeds bevestigde datum of tijdstip€ 27,25
Annuleren van reeds bevestigde datum, binnen 6 weken of minder voor de bevestigde datum€ 114,60
Annuleren van reeds bevestigde datum, meer dan 6 weken voor de bevestigde datum€ 60,05

Aanvullende informatie

BABS

Het is mogelijk om voor uw huwelijk een andere Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand (BABS) te benoemen voor één dag. Voorwaarde is wel dat de BABS in een andere Nederlandse gemeente een geldige benoeming heeft. Er is ook altijd een trouwambtenaar van de Gemeente Cranendonck tijdens de ceremonie aanwezig. 

Het tarief voor het benoemen van een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap bedraagt € 152,25.

Huwelijk en Geregistreerd partnerschap

Meer informatie over het huwelijk en geregistreerd partnerschap in de gemeente Cranendonck vind u hier