Gefeliciteerd!

Wat leuk dat u uw relatie officieel gaat vastleggen. In de gemeente Cranendonck wordt het huwelijk of geregistreerd partnerschap voltrokken in het kasteeltje Cranendonck of in het gemeentehuis. Naast de twee vaste locaties is het in Cranendonck ook mogelijk om te kiezen voor een locatie die voor u een bijzondere betekenis heeft.

Wij wensen jullie veel succes en plezier bij de voorbereiding van jullie speciale dag.

Wat moet ik doen?

Melding van het huwelijk of geregistreerd partnerschap

Officieel meldt u een huwelijk of een geregistreerd partnerschap tenminste 2 weken en maximaal 1 jaar vóór de huwelijksdatum. Vroeger heette dit 'in ondertrouw gaan'. 

U kunt online melding doen van uw voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap door beiden in te loggen met uw DigiD. De betaling, die bij de melding noodzakelijk is, wordt direct gedaan via iDeal. 

Zorg dat de volgende documenten beschikbaar zijn om te uploaden:

 • kopieën van uw legitimatiebewijzen
 • kopieën legitimatiebewijzen getuigen
 • bij trouwen op locatie: ingevuld toestemmingsformulier met handtekening van de eigenaar van de locatie. 

Let op:

 • als u en uw partner een geregistreerd partnerschap met elkaar hebben en dit willen omzetten in een huwelijk, u om een akte van omzetting vraagt.
 • als u bent geboren in het buitenland, in het buitenland heeft gewoond, geen Nederlandse nationaliteit heeft of bent gescheiden in het buitenland. Neem 6 tot 12 maanden voordat u de melding doet, contact met ons op, zodat wij u tijdig kunnen adviseren.

DigiD linkHuwelijk of partnerschap melden
  

Trouwen of partnerschap registreren met een niet-Nederlander

Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, legt hij of zij eerst een 'Verklaring geen schijnhuwelijk' af. Hiermee verklaart uw partner niet met u te trouwen of geregistreerd partnerschap te registreren voor een verblijfsvergunning. De IND controleert deze verklaring.

U hebt deze verklaring niet nodig, als u:

 • allebei de nationaliteit hebt van een van deze landen  
 • allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd
 • allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd
 • een buitenlands huwelijk ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren
 • een beëindigd buitenlands huwelijk in Nederland wilt laten registreren.

Kiezen voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap?

Om uw relatie officieel te maken kunt u trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten. Bent u er nog niet uit welke vorm het beste bij uw relatie past? Kijk dan hieronder voor de verschillen:

Huwelijk 

 • 'ja-woord' verplicht
 • Wordt in het buitenland erkend.
 • U moet naar de rechter om te kunnen scheiden
 • Mogelijkheid tot scheiding van tafel en bed

Geregistreerd partnerschap

 • 'ja-woord' niet verplicht
 • Wordt niet in het buitenland erkend. Dit kan gevolgen hebben wanneer u naar het buitenland reist of emigreert. Kijk voor EU-landen op europa.eu. Neem voor landen buiten de EU contact op met de Nederlandse ambassade of consulaat.
 • Als u geen minderjarige kinderen heeft kunt u buiten de rechter om het partnerschap beëindigen
 • Geen mogelijkheid tot scheiding van tafel en bed
 • U kunt niet meer trouwen, alleen een akte van omzetting is mogelijk.
 • In de toekomst een huwelijk / omzetting in het buitenland laten voltrekken kan problemen opleveren. Neem contact met ons op.

De mogelijke ceremonies voor een huwelijk of geregistreerde partnerschap

Gratis ceremonie

Eenvoudige ceremonie

 • 20 minuten
 • Spreekkamer Gemeente
 • Maximaal 12 gasten (inclusief getuigen)
 • Maximaal 4 getuigen
 • Prijs: Eenvoudige ceremonie gemeentehuis (woe)
 • Woensdag 14.00, 14.30, 15.00 of 15.30 uur.
 • Keuze trouwambtenaar Gemeente Cranendonck
 • Geen voorgesprek

Standaard ceremonie

Wat kost het?

Huwelijk of geregistreerd partnerschap (maandag t/m vrijdag)1

 • Gratis huwelijk of geregistreerd partnerschap: gratis2
 • Eenvoudige ceremonie: € 163,75
 • Kasteel Cranendonck: € 709,25
 • Baronie Cranendonckzaal - Gemeentehuis Cranendonck: € 638,10
 • Op eigen locatie: € 830,15 

 

Huwelijk of geregistreerd partnerschap (zaterdag en ADV-dagen)1

 • Kasteel Cranendonck: € 742,50
 • Baronie Cranendonckzaal - Gemeentehuis Cranendonck: € 742,50
 • Op eigen locatie: € 847,20

1 Het vastleggen van een huwelijk of geregistreerd partnerschap vindt plaats tussen 9.00 uur en 16.00 uur. 
2  Gratis huwelijk of geregistreerd partnerschap is uitsluitend voor inwoners van de gemeente. 

 

Overige kosten

 • Trouwboekje: € 37,35
 • Uittreksel uit de registers van de burgerlijke stand:  € 16,60
 • Het benoemen van een externe (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand (BABS): € 152,25
 • Wijzigen van een reeds bevestigde datum of tijdstip: € 27,25
 • Annuleren van reeds bevestigde datum, binnen 6 weken of minder voor de bevestigde datum: € 114,60
  Annuleren van reeds bevestigde datum, meer dan 6 weken voor de bevestigde datum: € 60,05

Aanvullende informatie

Overige voorwaarden

 • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder zijn
 • Jullie zijn ongetrouwd en hebben geen geregistreerd partnerschap met iemand anders.
 • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
 • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Als u niet voldoet aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

Wonend in het buitenland

 • Woont u beiden buiten Nederland en heeft in ieder geval een van u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.
 • Een buitenlands huwelijk wordt niet erkend, wanneer u of uw partner jonger is dan 18 jaar.

Huwelijksvermogensregels

Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe huwelijksvermogensregels. De algehele gemeenschap van goederen is vervangen door een beperkte gemeenschap van goederen. Hierdoor wordt er bij een echtscheiding minder met elkaar gedeeld.

Eigen BABS

Het is mogelijk om voor uw huwelijk een andere Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand (BABS) te benoemen voor één dag. De BABS moet wel in een andere Nederlandse gemeente een geldige benoeming hebben. Neem voor de aanvraag van een benoeming minimaal 3 maanden voor de huwelijksdatum contact met ons op. Wij informeren u dan over alle voorwaarden.

Er is ook altijd een trouwambtenaar van de Gemeente Cranendonck tijdens de ceremonie aanwezig. 

Het tarief voor het benoemen van een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap bedraagt € 152,25.

Kerkelijk huwelijk

Trouwen voor de gemeente wordt het burgerlijk huwelijk genoemd. Wilt u ook voor de kerk trouwen? Dan mag dit pas nadat uw burgerlijk huwelijk is gesloten.

Gebruik achternaam

Na het voltrekken van uw huwelijk kunt u ervoor kiezen het gebruik van uw achternaam te veranderen. U regelt dit eenvoudig online.

Meer informatie

 • Uw rechten en plichten binnen het huwelijk en geregistreerd partnerschap vindt u op rijksoverheid.nl.
 • Ook de notaris kan u meer informatie geven over welke samenlevingsvorm het beste bij u past. Kijk eens op de site samen verder.
 • Het reglement burgerlijke stand Cranendonck kunt u lezen op lokaleregelgeving.nl