Nieuwe opvanglocaties Oekraïense vluchtelingen gemeente Cranendonck

Nu de oorlog in Oekraïne langer aanhoudt, zoeken meer mensen in Nederland een veilig onderkomen. Alle gemeenten in Nederland hebben daarom de opdracht van het Rijk gekregen om meer vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. In gemeente Cranendonck worden 75 extra tijdelijke opvangplekken ingericht, verdeeld over meerdere kernen: bij De Baronie, Cranendonck 3 in Soerendonk en op terrein van de voormalige sporthal De Schulp nabij de Zuiderpoort in Budel. Alle opvangplekken zijn tijdelijk en gelden voor de duur van maximaal 2 jaar, met de optie tot 1 jaar verlenging.

Ook tijdelijke woonruimte voor inwoners Cranendonck

In de gemeente Cranendonck is gezocht naar tijdelijke opvanglocaties verdeeld over meerdere kernen. Zodanig dat de druk op de woningmarkt niet toeneemt. Naast opvang voor Oekraïense vluchtelingen kiest de gemeente ervoor om op ‘De Schulp’ en bij De Baronie ook tijdelijke woonruimte te creëren voor woningzoekenden uit Cranendonck. Burgemeester Van Kessel: “We willen niet alleen Oekraïners, maar ook onze eigen inwoners helpen. Gezien de krapte op de woningmarkt, weten we dat sommige inwoners zijn geholpen met tijdelijke woonruimte. Denk bijvoorbeeld aan studenten, starters, alleenstaanden en statushouders. Bovendien zijn we ervan overtuigd dat een mix van mensen bijdraagt aan een goede woonsfeer.”

Vergunningsaanvraag

Voor het realiseren van de opvanglocatie zal de gemeente op korte termijn de noodzakelijke omgevingsvergunning aanvragen. Het besluit hierover wordt gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl

Tip: ga naar www.cranendonck.nl/bekendmakingen voor een directe link naar alle bekendmakingen van omgevingsvergunningen van de gemeente Cranendonck. Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u als belanghebbende tot 6 weken na besluitvorming bezwaar maken. Op www.cranendonck.nl/bezwaar-maken vindt u hierover meer informatie.

Besluitvorming

Op 11 april 2023 besloot het college om extra opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen en tijdelijke woonruimte voor andere woningzoekenden te realiseren bij De Baronie in Soerendonk in gebouw 3 & 4 en op de oude tennisbanen 7 & 8 bij de Zuiderpoort in Budel. In de raadscommissievergadering en door de Budelse Tennisvereniging is vervolgens om heroverweging van de oude tennisbanen gevraagd. Alles overwegende heeft het college op 19 mei het besluit genomen om in plaats van op de oude tennisbanen, een opvanglocatie op ‘De Schulp’ te realiseren.

Planning 

Naar verwachting kunnen we rond half september 2023 de opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen op het Schulpterrein in gebruik nemen. Woningzoekenden uit Cranendonck worden hier op een later moment tijdelijk gehuisvest, vanwege een langer vergunningtraject. Voor De Baronie is momenteel nog niet bekend per wanneer de opvang voor Oekraïense vluchtelingen en de tijdelijke woonruimte voor woningzoekenden gerealiseerd is.