Twee locaties: Soerendonk en Budel

Gemeente Cranendonck heeft bij de opgave voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne gekeken naar tijdelijke locaties en oplossingen verdeeld over meerdere kernen. Waarbij de druk op de woningmarkt niet toeneemt én er zelfs meer woningzoekenden uit Cranendonck tijdelijke woonruimte kunnen vinden. Daarnaast moeten de opvangplekken snel te realiseren zijn.
Vanuit deze uitgangspunten zijn twee locaties gekozen, waar de in totaal 75 vluchtelingen worden opgevangen:

  1. Op het terrein van de voormalige sporthal De Schulp nabij sportcomplex De Zuiderpoort in Budel worden 14 units geplaatst. De tijdelijke bewoners bestaan uit vluchtelingen uit Oekraïne. De andere groep zijn woningzoekenden uit Cranendonck, die met spoed woonruimte nodig hebben.
  2. Bij De Baronie in Soerendonk wordt ook op Cranendonck 3 + 4 (oude gemeentehuis) tijdelijke opvang of woonruimte ingericht voor ongeveer 50 personen. De groep bestaat uit vluchtelingen uit Oekraïne. De andere tijdelijke bewoners zijn woningzoekenden uit Cranendonck, die met spoed woonruimte nodig hebben.

Bij de groep woningzoekenden kunt u denken aan studenten, starters, alleenstaanden en statushouders. Gemeente Cranendonck is ervan overtuigd dat een mix van mensen bijdraagt aan een goede woonsfeer. Alle opvangplekken zijn tijdelijk en gelden voor de duur van maximaal 2 jaar, met de optie tot 1 jaar verlenging.

Inrichting opvanglocatie

Op ‘De Schulp’ worden in totaal 14 units geplaatst. Dit betreft 12 woonunits voor Oekraïense vluchtelingen en woningzoekenden uit Cranendonck die met spoed woonruimte nodig hebben. Elke woonunit biedt onderdak aan een gezin van maximaal 4 personen. Er wordt ook één reservewoonunit geplaatst voor het geval dat een woonunit tijdelijk onbewoonbaar is door bijvoorbeeld lekkage. Daarnaast komt er één unit voor gemeenschappelijke voorzieningen, zoals wasmachine en droger, en kantoorruimte voor medewerkers die de bewoners begeleiden en ondersteunen.

Een prettige leefomgeving

De verdere inrichting van de locatie, zoals ontsluiting, verlichting en dergelijke werkt de gemeente de komende tijd nader uit. Daarbij staat een prettige leefomgeving voor zowel de nieuwe bewoners, omwonenden, als bezoekers van het gebied voorop. Wilt u graag meedenken over wat er nodig is voor een prettige en veilige leefomgeving, geef dit dan aan ons door via oekraine@cranendonck.nl.