Twee locaties: Soerendonk en Budel

Gemeente Cranendonck heeft bij de opgave voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne gekeken naar tijdelijke locaties en oplossingen verdeeld over meerdere kernen. Waarbij de druk op de woningmarkt niet toeneemt én er zelfs meer woningzoekenden uit Cranendonck tijdelijke woonruimte kunnen vinden. Daarnaast moeten de opvangplekken snel te realiseren zijn.
Vanuit deze uitgangspunten zijn twee locaties gekozen, waar de in totaal 75 vluchtelingen worden opgevangen:

  1. Bij De Baronie in Soerendonk wordt op Cranendonck 3 & 4 (oude gemeentehuis) tijdelijke opvang en woonruimte ingericht voor ongeveer 50 personen. De groep bestaat uit vluchtelingen uit Oekraïne en woningzoekenden uit Cranendonck, die met spoed woonruimte nodig hebben.
  2. Op het terrein van de voormalige sporthal De Schulp nabij sportcomplex De Zuiderpoort in Budel worden 14 units geplaatst. Per unit is er plek voor maximaal 4 personen – 12 woonunits worden ingezet voor bewoning. Ook deze groep bestaat uit vluchtelingen uit Oekraïne. De andere tijdelijke bewoners zijn woningzoekenden uit Cranendonck, die met spoed woonruimte nodig hebben.

Bij de groep woningzoekenden kunt u denken aan studenten, starters, alleenstaanden en statushouders. Gemeente Cranendonck is ervan overtuigd dat een mix van mensen bijdraagt aan een goede woonsfeer. Alle opvangplekken zijn tijdelijk en gelden voor de duur van maximaal 2 jaar, met de optie tot 1 jaar verlenging.

Vooruitlopen op toekomstige gebiedsontwikkeling De Baronie

Uitgangspunten voor de inzet van de gebouwen Cranendonck 3 en 4 zijn:

  • In Cranendonck 3 realiseert de gemeente tijdelijke opvang van Oekraïners in samenwerking met ondernemer Camille Peters. Vanuit de intentie dat hij, na afloop van de tijdelijke opvang en de herziening van het bestemmingsplan, hier een hotel gaat ontwikkelen.
  • In Cranendonck 4 realiseert de gemeente in eigen beheer tijdelijke woonruimte voor woningzoekenden uit Cranendonck die met spoed woonruimte nodig hebben.

Parallel hieraan zijn we van plan om geïnteresseerde partijen uit te nodigen om plannen in te dienen voor een toekomstige bestemming van Cranendonck 4, passend binnen gebiedsontwikkeling. Hoe deze procedure eruit gaat zien en aan welke voorwaarden de plannen moeten voldoen, wordt op een later moment bepaald.

Een prettige leefomgeving

Hoe de verdere inrichting van Cranendonck 3 en 4, waaronder ontsluiting, verlichting en buitenruimte, eruit komt te zien werkt de gemeente de komende tijd nader uit. Daarbij staat een prettige leefomgeving voor zowel de nieuwe bewoners, omwonenden en omliggende organisaties, als bezoekers van het gebied voorop. Wilt u graag meedenken over wat er nodig is voor een prettige en veilige leefomgeving, geef dit dan aan ons door via oekraine@cranendonck.nl.