Gemeenteraad

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente Cranendonck. Samen met het college van burgemeester en wethouders vormt de raad het gemeentebestuur.

Live volgen of terugkijken(externe link)

Spreekrecht: Praat met de raad!

Aan het begin van de vergadering van de adviescommissie kunnen inwoners gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken. Zij kunnen zich dan richten tot de commissie om een toelichting of mening te geven op een raadsvoorstel dat behandeld wordt of aandacht vragen voor een onderwerp dat zij belangrijk vinden. Iedere inspreker krijgt hiervoor maximaal 5 minuten de tijd.

Aanmelden kan tot 6 uur voor het begin van de vergadering bij de griffier via telefoonnummer 0495 43 11 34 onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp.

Agenderingsrecht voor inwoners

Inwoners van Cranendonck kunnen onder bepaalde voorwaarden zaken zelf agenderen voor behandeling in de gemeenteraad. Hiervoor moeten tenminste 50 inwoners hun handtekening onder een voorstel zetten, en vervolgens kunnen zij dit onderwerp agenderen voor de gemeenteraad.
Eén van de voorwaarden is dat het een nieuw onderwerp moet zijn of een onderwerp dat de laatste 2 jaar niet is besproken in de gemeenteraad.
Ook inwoners vanaf 12 jaar hebben het recht om een onderwerp te agenderen. Op die manier hoopt de gemeenteraad jongeren te stimuleren om onderwerpen aan te dragen.