Contact Griffie

Wat doet de griffie?

Raadsleden hebben naast hun werk in de gemeenteraad vaak nog een baan, eigen bedrijf of studie. Om alles in goede banen te leiden, staat de griffie de raadsleden bij. De griffie adviseert, ondersteunt en faciliteert de gemeenteraad, individuele raadsleden en de voorzitter van de raad (de burgemeester). Taken van de griffie omvatten het plannen van vergaderingen, het verzorgen van complete en accurate vergaderstukken, en het verstrekken van advies met betrekking tot voorstellen, werkwijzen en benaderingen. Een essentieel kenmerk van de griffie is haar onafhankelijke en neutrale positie. Vanuit deze positie kan de griffie professionele ondersteuning en advisering bieden aan raadsleden.

Naast haar rol ten behoeve van de gemeenteraad en de raadsleden, staat de griffie ook ter beschikking van de samenleving. Inwoners en organisaties die contact willen opnemen met de raad, politieke fracties en/of individuele raadsleden kunnen bij de griffie terecht. Tevens kunnen zij gebruik maken van het spreekrecht tijdens commissievergaderingen of een inwonersvoorstel indienen. De griffie fungeert dus als een toegankelijk aanspreekpunt voor burgers en instanties die betrokken willen zijn bij het lokale politieke proces.

Contact met de griffie

Heeft u een vraag over een vergadering of bijeenkomst van de raad, wilt u meer informatie over de raad of gebruik maken van het spreekrecht of het burgerinitiatief? Neem gerust contact op met de griffie. De griffie staat voor u klaar.

Telefoonnummer: 0495 431 134 of 14 0495

 Contactformulier

Veel informatie is te vinden op de website van de gemeente of op het Raadsinformatiesysteem.

Bemelmans, P.J.F. (Peer-Jan) griffier
P. Stawiarska (Patrycja) plaatsvervangend griffier/raadsadviseur
Haacke, E.J.C. (Edith) griffiemedewerker