Spreekrecht: Praat met de raad

Aan het begin van de vergadering van de adviescommissie kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken.  U kan zich dan richten tot de commissie om een toelichting of mening te geven op een raadsvoorstel dat behandeld wordt of aandacht vragen voor een onderwerp dat u belangrijk vinden. Iedere inspreker krijgt hiervoor maximaal 5 minuten de tijd. Aansluitend kunnen commissieleden vragen aan u stellen. De raad is niet altijd voltallig aanwezig; wel zijn in de regel alle fracties vertegenwoordigd.

Aanmelden kan tot 6 uur voor de start van de vergadering bij de griffier via het contactformulier of telefoonnummer 0495 43 11 34 onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer en

Aanmelden spreekrecht

U ontvangt een bevestiging met informatie waar en wanneer u verwacht wordt en bij wie u zich kunt melden.

Agenderingsrecht voor inwoners

Inwoners van Cranendonck kunnen onder bepaalde voorwaarden voorstellen zelf op de agenda zetten voor behandeling in de gemeenteraad. Alle inwoners vanaf 12 jaar hebben het recht om een onderwerp te agenderen. Op die manier hoopt de gemeenteraad ook jongeren te stimuleren om onderwerpen aan te dragen. Enkele voorwaarden om gebruik te maken van het agenderingsrecht zijn:

U gebruikt het formulier om uw inwonersvoorstel aan te melden. De griffie neemt uw voorstel in behandeling en neemt contact met u op.

Aanmelden agenderingsrecht

Voor overige vragen met betrekking tot de gemeenteraad of griffie kunt u contact met ons opnemen.