Wat is het?

 • Als u naar of binnen deze gemeente verhuist, moet u dat doorgeven aan deze gemeente.
 • Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent.

Als u te laat bent met het doorgeven, kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.

DigiD linkVerhuizing doorgeven

Voor hulp bij het digitaal doorgeven van uw verhuizing binnen Nederland kunt u ook terecht bij de bibliotheek. Kijk voor meer informatie op het Informatieplein.

Verhuizen naar het buitenland

Als u vanuit de gemeente naar het buitenland verhuist, moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie. Voor emigratie gelden andere regels.

Verhuizen naar Nederland

Als u in Nederland komt wonen, moet u zich inschrijven bij de gemeente. Dit geldt ook als u al eerder in Nederland hebt gewoond.

Neem voor het maken van een afspraak contact op met het klantcontactcentrum via 14-0495.
 

Hoe werkt het?

De volgende personen mogen een verhuizing doorgeven:

 • iedereen van 16 jaar en ouder voor zichzelf
 • samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen)
 • de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen
 • ouder(s) voor inwonende meerderjarige kinderen (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen)
 • meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen)
 • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld
 • het hoofd van de instelling voor personen die in een instelling verblijven
 • iemand die u gemachtigd heeft de verhuizing voor u door te geven

Iemand machtigen

Schrijf voor een machtiging een brief met daarin de volgende informatie:

'Hierbij machtig ik (uw voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres), de hieronder vermelde persoon (voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres van degene die u machtigt) tot het doorgeven van mijn verhuizing van (oude adres) naar (nieuwe adres).'

Onderteken deze brief en geef hem aan de gemachtigde.

Aan het loket moet de gemachtigde het volgende laten zien:

 • zijn of haar geldige identiteitsbewijs
 • (een kopie van) uw geldige identiteitsbewijs
 • een bewijs van uw nieuwe adres, bijvoorbeeld een koop- of huurcontract of toestemming hoofdbewoner als u bij iemand gaat wonen
 • de ondertekende machtigingsbrief

Instanties die de gegevens van uw verhuizing nodig hebben

De gemeente geeft uw verhuizing door aan de instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak.

Wat moet ik doen?

Geef uw verhuizing door aan de nieuwe gemeente. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u bent verhuisd. Als u de verhuizing eerder wilt doorgeven, kan dit maximaal 4 weken voor de datum van verhuizing.

Let op:

Als u na de verhuizing aangifte doet van adreswijziging, dan is de datum van verhuizing de datum van adreswijziging. Dit moet dan wel binnen 5 dagen na verhuizing.

 • Als u later aangifte doet, is de datum waarop u de wijziging doorgeeft aan de gemeente, de officiële datum van adreswijziging.
 • Als u een verhuizing in de toekomst hebt doorgegeven, past de gemeente de adresgegevens aan op de datum die u doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.

Zorg ervoor dat u alle gegevens geeft die de gemeente nodig heeft. Anders past de gemeente uw adresgegevens niet aan.

U kunt uw verhuizing eenvoudig digitaal doorgeven met uw DigiD. Voor hulp bij het digitaal doorgeven van uw verhuizing kunt u ook terecht bij de bibliotheek. Kijk voor meer informatie op Informatiepunt Digitale Overheid(externe link). U kunt ook persoonlijk langskomen om uw verhuizing door te geven. Maak hiervoor wel een afspraak.

Afspraak maken

Wat heb ik nodig?

Online doorgeven

 • U geeft uw verhuizing online door met DigiD. Als u nog geen DigiD hebt, vraagt u die aan via DigiD.nl. U hebt de DigiD inlogcode binnen enkele dagen in huis.

Persoonlijk doorgeven

 • uw geldige identiteitsbewijs

Schriftelijk doorgeven

 • het verhuisformulier van de gemeente
 • uw handtekening op het formulier
 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs

Hoelang duurt het?

De gemeente past binnen 5 werkdagen uw adresgegevens aan, gerekend vanaf de verhuisdatum. U krijgt daar schriftelijk een bevestiging van op uw nieuwe adres.

De gewijzigde gegevens kunt u na drie werkdagen, gerekend vanaf de verhuisdatum, inzien op www.mijnoverheid.nl onder het kopje ‘identiteit’. U kunt hier inloggen met uw DigiD. Als de gegevens juist zijn, hoeft u niets te doen.

Aanvullende informatie

Andere instanties

De gemeente verwerkt uw verhuizing in de Basis Registratie Personen (BRP). Een aantal instanties is wettelijk bevoegd uw gegevens te gebruiken. Deze 'afnemers' van de BRP zijn bijvoorbeeld de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie), het UWV, de Sociale Dienst en de Belastingdienst. Denk ook aan ziekenhuizen, verzekeraars, deurwaarders, pensioenfondsen en de politie.

Bij een verhuizing stuurt de gemeente uw adreswijziging door naar deze instanties als u tot de doelgroep van de instantie behoort.Maar let op! In sommige gevallen moet u ook zelf de wijziging doorgeven. U moet bijvoorbeeld de SVB ook zelf informeren als de samenstelling van uw huishouden wijzigt.