Samenwerken

Er zijn verschillende verenigingen, samenwerkingsverbanden en netwerken te vinden in en rond Cranendonck

 • De Groote Heide

  De Groote Heide is er voor ondernemers en organisaties die vindingrijk als een creatieve opportuniteit zien om een verhaal of een ervaring in de markt te zetten.

 • Keyport

  In de Keyport regio werken bedrijfsleven, onderwijs en overheid samen aan het duurzaam versterken van de economische structuur en het verbeteren van het vestigingsklimaat.

 • Brainport Eindhoven

  Brainport is dé plek voor intense samenwerkingsverbanden tussen toeleveranciers, specialistische bedrijven en innovatieve onderwijs- en kennisinstellingen.

 • Metalot

  Metalot is dé plek waar vanuit circulariteit gedacht wordt: open, betrokken en met respect voor omgeving, mensen, natuur en voor de historische waarde van het gebied.