Metalot wordt dé Bakermat van open innovatie in volledig circulair gebruik van metalen en energie. Op de mulitmodale Metalot-site komen innovatie, onderzoek, ondernemerschap en onderwijs bij elkaar.

Deze ontwikkeling is in een prettige stroomversnelling geraakt, waardoor bij de verschillende stakeholders uit het bedrijfsleven, het onderwijs en bij de overheid de juiste energie is vrijgekomen en belangrijke stappen zijn gezet. Zo heeft het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen, is Metalot3C opgericht, zijn de eerste onderzoekslijnen opgezet en is verder nagedacht over de invulling van de natuuropgave rondom. Als we de energie gezamenlijk vasthouden maken we onze ambitie waar!

Metalot Nieuwsbrief

www.metalot.nl

Neem contact op