Omgevingsvergunning ontvangen?

Wij hebben besloten een omgevingsvergunning te verlenen. Dit houdt echter niet in dat u alle benodigde toestemmingen heeft om met uw plannen te starten.

Mogelijk heeft u nog een omgevingsvergunning voor een andere activiteit, zoals voor de omgevingsplanactiviteit, de buitenplanse omgevingsplanactiviteit, bouwen technische toets, kap, of slopen in een beschermd dorpsgezicht.

Daarnaast moet u in sommige gevallen een melding indienen voor de technische toets of heeft u een informatieplicht.

Samen met uw adviseur kunt u bepalen welke toestemmingen u (nog) nodig heeft. 

Publicatie

Het besluit wordt door ons gepubliceerd(externe link), Deze publicatie is voor iedereen zichtbaar. Iedereen kan ook de stukken opvragen welke bij uw vergunning horen. Wij sturen deze geanonimiseerd op.

 

Bezwaar

Tegen de omgevingsvergunning kan bezwaar worden gemaakt. In bepaalde gevallen geldt dat er meteen beroep kan worden aangetekend. Als dit in uw geval van toepassing is brengen wij u  hiervan op de hoogte.