1 Januari 2024

Voordat we klaar zijn voor de invoering van de Omgevingswet moet er nog veel gebeuren. Zo worden interne processen en systemen aangepast op de nieuwe wet. Naast de gemeenten zijn ook provincies, waterschappen, omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s hier druk mee bezig. Al deze organisaties werken samen om het voor u zo eenvoudig mogelijk te maken en te zorgen dat we op 1 januari 2024 klaar zijn voor de invoering van de wet.

Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl/omgevingswet(externe link) of neem contact op met een medewerker van ruimtelijke ordening of vergunningverlening van de gemeente via 140495.