Bekendmakingen

Bekendmakingen

De gemeente Cranendonck publiceert iedere woensdag in De Grenskoerier (plaatselijke huis-aan-huiskrant) en via de Staatscourant de openbare bekendmakingen en bestemmingsplannen. Deze bekendmakingen verschijnen ook op deze pagina. Op zoek naar oude bekendmakingen? Bekijk het archief van onze website of zoek op Overheid.nl.

Bekendmakingen via mail ontvangen?

Ontvang je de bekendmakingen graag via de mail? Dat kan! Meld je aan voor de e-mailservice.

Online regelen

Bekendmakingen & bestemmingsplannen

 • Omgevingsvergunning - ingekomen aanvragen

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken op grond van artikel 3.8 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingekomen:

 • Omgevingsvergunning - verleend

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen volgens artikel 2.1, lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht zijn verleend:

 • Verkeersbesluit

 • Bestemmingsplannen

  Het college van burgemeester & wethouders van Cranendonck maakt regelmatig (ontwerp)bestemmingsplannen bekend, die ter inzage komen te liggen. Dit gebeurt altijd op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening. Het plan dat bekend gemaakt wordt, ligt gedurende een termijn van zes weken ingaande op de dag na bekendmaken ter inzage. Inzien kan bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. Tevens zijn plannen te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/ en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op onze eigen website geven we ook meer informatie over het inzien van bestemmingsplannen.

  Hieronder vindt u de bestemmingsplannen die op dit moment ter inzage liggen:

  • Vastgestelde bestemmingsplannen

   De bestemmingsplannen ‘Goorstraat 13-15 te Soerendonk’, ‘Bedrijventerreinen Rondven en Den Engelsman - partiele herziening 2018’, ’t Stepke ongenummerd te Budel’ en ‘Nieuwedijk 24a-28 te Budel’ zijn op 25 september 2018 door de gemeenteraad vastgesteld. 

  • Voorbereidingsbesluit Coördinatieregeling Jumbo Budel

   De gemeente Cranendonck maakt op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad op 25 september 2018 heeft besloten om de coördinatieregeling toe te passen voor het bestemmingsplan en de in te dienen omgevingsvergunningen voor de realisatie van ca. 1800m2 bvo full-service supermarkt, incl. 7 vrije sector huurappartementen, bijbehorende parkeerplaats (95 á 100 plaatsen) en een openbaar park aan de Dr. Anton Mathijsenstraat, 9, 9a, 9b & 11 en de Willem II Straat 1D, 1E en 1F te Budel, kadastraal bekend als gemeente Budel, sectie F, 5223, 4133, 5096 en 3428.

  • Ontwerp bestemmingsplan 'Kom Budel en Kom Maarheeze, herziening supermarkten en parkeren' ter inzage
Archief