Bekendmakingen

Bekendmakingen

De gemeente Cranendonck publiceert iedere woensdag in De Grenskoerier (plaatselijke huis-aan-huiskrant) en via de Staatscourant de openbare bekendmakingen en bestemmingsplannen. Deze bekendmakingen verschijnen ook op deze pagina. Op zoek naar oude bekendmakingen? Bekijk het archief van onze website of zoek op Overheid.nl.

Bekendmakingen via mail ontvangen?

Ontvang je de bekendmakingen graag via de mail? Dat kan! Meld je aan voor de e-mailservice.

Online regelen

Bekendmakingen & bestemmingsplannen

 • Wet milieubeheer - melding

 • Omgevingsvergunning - ingekomen aanvragen

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken op grond van artikel 3.8 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingekomen:

 • Omgevingsvergunning - verleend

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen volgens artikel 2.1, lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht zijn verleend:

 • Verkeersbesluit

 • Sloopmelding

 • Bestemmingsplannen

  Het college van burgemeester & wethouders van Cranendonck maakt regelmatig (ontwerp)bestemmingsplannen bekend, die ter inzage komen te liggen. Dit gebeurt altijd op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening. Het plan dat bekend gemaakt wordt, ligt gedurende een termijn van zes weken ingaande op de dag na bekendmaken ter inzage. Inzien kan bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. Tevens zijn plannen te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/ en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op onze eigen website geven we ook meer informatie over het inzien van bestemmingsplannen.

  Hieronder vindt u de bestemmingsplannen die op dit moment ter inzage liggen:

 • Besluiten - divers

  • Vastgesteld bestemmingsplan Budel-Schoot en Gastel

   Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend op grond van artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening, dat het bestemmingsplan ‘Budel-Schoot en Gastel’ vanaf 16 augustus 2018 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage liggen bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 in Budel. De gemeenteraad heeft dit bestemmingsplan op 3 juli 2018 vastgesteld. De plannen zijn ook te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1706.BPBSG8001-VAS1).

  • Toestemming voor het laden en lossen van vuurwerk

   Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat zij toestemming voor het laden en lossen van vuurwerk hebben verleend aan:

   Lesli Vuurwerk B.V., Edisonstraat 20 te Lichtenvoorde;

   ten behoeve van het vervoer van vuurwerk naar Boerenbond Budel (Nieuwe Dijk 6 in Budel) en Vlassak Fietswereld (Fabrieksstraat 25 in Budel) gedurende de periodes 1 november 2018 tot en met 31 januari 2019, 1 november 2019 tot en met 31 januari 2020 en 1 november 2020 tot en met 31 januari 2021 (incl. het laden en lossen daarvan). 

Archief