Bekendmakingen

Bekendmakingen

De gemeente Cranendonck publiceert iedere woensdag in De Grenskoerier (plaatselijke huis-aan-huiskrant) en via de Staatscourant de openbare bekendmakingen en bestemmingsplannen. Deze bekendmakingen verschijnen ook op deze pagina. Op zoek naar oude bekendmakingen? Bekijk het archief van onze website of zoek op Overheid.nl.

Bekendmakingen via mail ontvangen?

Ontvang je de bekendmakingen graag via de mail? Dat kan! Meld je aan voor de e-mailservice.

Online regelen

Bekendmakingen & bestemmingsplannen

 • Mededelingen

  • Sint Barbaraweg 1 6024AR Budel-Dorplein

   Gedoogbeschikking
   Burgemeester en wethouders hebben vooruitlopend op zelfstandig beheer van gemeenschapshuis De Schakel op 12 maart 2019 een gedoogbeschikking verleend aan:

   • Stichting Gemeenschapscentrum Dorplein, ook handelend onder de naam Stichting Gemeenschapscentrum De Schakel, te Budel-Dorplein voor het tijdelijk (tot 1 januari 2021) niet van toepassing verklaren van de beperkende voorwaarden behorende bij paracommerciële horecavergunning d.d. 3 mei 2012.

   Vanaf 16 januari tot en met 27 februari 2019 heeft de ontwerpbeschikking voor eenieder ter inzage gelegen bij de receptie van het gemeentehuis Cranendonck.

   Beroepschrift
   Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden aangetekend door diegenen die een zienswijze hebben ingediend. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrechtspraak, Postbus 90125, 5200 MA ‘s Hertogenbosch.

   Meer informatie over bezwaar en beroep kunt u vinden in de folder “Bezwaar maken” op onze website www.cranendonck.nl.

 • Omgevingsvergunning - ingekomen aanvragen

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken op grond van artikel 3.8 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingekomen:

 • Omgevingsvergunning - verleend

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen volgens artikel 2.1, lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht zijn verleend:

 • Bestemmingsplannen

  Het college van burgemeester & wethouders van Cranendonck maakt regelmatig (ontwerp)bestemmingsplannen bekend, die ter inzage komen te liggen. Dit gebeurt altijd op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening. Het plan dat bekend gemaakt wordt, ligt gedurende een termijn van zes weken ingaande op de dag na bekendmaken ter inzage. Inzien kan bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. Tevens zijn plannen te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/ en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op onze eigen website geven we ook meer informatie over het inzien van bestemmingsplannen.

  Hieronder vindt u de bestemmingsplannen die op dit moment ter inzage liggen:

 • Evenementenvergunning

Archief