Voornemen uitschrijving Basisregistratie Personen (BRP)

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen waarschijnlijk niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie personen zijn ingeschreven. Het college van B&W heeft daarom het voornemen, op grond van artikel 2.22 Wet Basisregistratie personen (Wbrp), deze personen te registreren als zijnde vertrokken naar een onbekend land.

Hierdoor kan het recht op overheidsvoorzieningen die afhankelijk zijn van de inschrijving in Nederland zoals uitkeringen, kindertoeslag, huurtoeslag, AOW, subsidie e.d. verminderen of zelfs komen te vervallen. Het is daarom van groot belang zo spoedig mogelijk aangifte van adreswijziging te doen.

Wij stellen onderstaande personen in de gelegenheid hun zienswijze kenbaar te maken, als bedoeld in artikel 4.8, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit kan door contact op te nemen met team Burgerdiensten. Dit kan telefonisch op nummer 14 0495, of via de e-mail klantencontact@cranendonck.nl. Indien wij over 4 weken geen reactie van hen hebben ontvangen, nemen wij een definitief besluit.

Naam

Geboortedatum

Adres

Datum uitschrijving

Kaleta, P.

09-05-1982

De Beuk 12, 6021 NH Budel

03-11-2022