Wat is het?

Bij identiteitsfraude maken criminelen misbruik van valse of gestolen identiteitsgegevens. Ze kopen bijvoorbeeld op naam van iemand anders spullen zonder te betalen. Ook mensensmokkelaars, drugshandelaars en terroristen misbruiken gegevens. Identiteitsfraude (externe link)komt steeds vaker voor, vooral online. Bij de aanpak zijn overheid, bedrijfsleven en burgers betrokken. Overheidsdiensten werken samen bij de opsporing van identiteitsfraude. Zorg ervoor dat u terughoudend bent met uitwisseling van persoonsgegevens.

De gemeente doet er alles aan om identiteitsfraude te voorkomen. We zetten daarvoor onder andere ID-scanners in aan de balie. Met deze documentscanners zijn we in staat om binnen enkele seconden paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen te controleren op echtheid, ongeacht het land van herkomst. De scanner controleert verschillende zichtbare en onzichtbare echtheidskenmerken.

Wat moet ik doen?

  • Is uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs gestolen of kwijt? Laat hem dan direct bij de gemeente blokkeren om misbruik te voorkomen. 
    - Blokkeren van paspoort of identiteitskaart
    - Blokkeren van rijbewijs
  • Geef niet zomaar een kopie van uw identiteitsbewijs. Maakt u toch een kopie, zorg er dan voor dat het een veilige kopie is. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van de KopieID-app(externe link).
  • Houd uw DigiD privé. Check of het adres van de website klopt en log in met extra controle via sms.

Identiteitsfraude plegen wordt moeilijker als u uw identiteit beter beschermt. Om u hierbij te helpen heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de KopieID app(externe link) gelanceerd. Daarmee maakt u met uw smartphone gemakkelijk een veilige kopie van hun identiteitsbewijs.

Via de gratis KopieID-app(externe link) kunt u uw BSN doorstrepen op de kopie en er kan een watermerk overheen gezet worden met datum en doel van de kopie. Fraudeurs gebruiken kopieën van documenten van onschuldige burgers om een andere identiteit aan te nemen. Deze kopieën gebruiken ze bijvoorbeeld bij het openen van bankrekeningen of bij het misleiden van andere mensen via Marktplaats.

U kunt de app downloaden(externe link) in de App Store, Play Store of Windows Phone Store.

Aanvullende informatie

Datalekken

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. En soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt).

Als uw privacygevoelige informatie is gelekt kan niet met volle zekerheid het risico worden uitgesloten dat uw gegevens worden misbruikt. Wij adviseren u alert te zijn, bijvoorbeeld op ongebruikelijk afschrijvingen van uw bankrekening. Hoe? Dat leest u op www.politie.nl/themas/identiteitsfraude.html(externe link).

Met gelekte gegevens kunnen bij de gemeente geen diensten of identiteitsbewijzen aangevraagd worden. De aanvraag van een nieuw paspoort of identiteitskaart moet altijd in persoon bij de gemeente worden gedaan, waarbij de identiteit wordt vastgesteld. Voor overige digitale diensten bij de gemeenten is een DigiD vereist.