Wat is het

Als uw plan niet past in het Omgevingsplan, dan kunt u uw 'idee verkennen'. U vraagt de gemeente dan om:

In sommige gevallen bespreken we uw initiatief bij de intaketafel (voorheen regiekamer). De intaketafel is een breed intern overleg van diverse vakgebieden. 

Adviseur

De gemeente heeft op bouwplannen alleen een toetsende taak. Een (bouwkundig) adviseur kan u adviseren over uw aanvraag. Hij/zij kan samen met u bekijken welke regels er voor u van toepassing zijn en u helpen bij het maken van een (bouw)plan. De adviseurs in de regio zijn bovendien bekend met de regels voor bijvoorbeeld het indienen van een aanvraag omgevingsvergunning of een vooroverleg.

Hoe werkt het?

Het verkennen van uw initiatief regelt u online. 

DigiD linkAanvraag idee verkennen

Voeg in de aanvraag alle informatie toe die ons helpt om een goed beeld te vormen van uw idee. Denk aan foto's, schetsen en plattegronden van het project. Hoe gedetailleerder de gegevens, hoe beter wij uw (concept)plannen kunnen beoordelen.

Soms moet u meer gegevens aanleveren om uw plan toe te lichten. U ontvangt dan een bericht van ons. Onder 'documenten vindt u hiervoor een handreiking. 

U ontvangt van ons een schriftelijke beoordeling met een advies over het vervolgtraject. 

Wat kost het?

Aan het verkennen van een idee zijn kosten verbonden. Voor 2024 bedragen die € 350,--.
In de legesverordening is bepaald welke leges in rekening worden gebracht.

U ontvangt schriftelijk de beoordeling. U weet dan of uw plannen mogelijk zijn en kunt daarna eventueel een omgevingsvergunning indienen of een wijziging van het omgevingsplan doorlopen.