‘Ons Cranendonck. Daar ben ik zuinig op’ zegt alles over de campagne duurzaamheid die gemeente Cranendonck is gestart. 

Hiermee wil de gemeente inwoners bewust(er) maken van de noodzaak om vooral samen een bijdrage te leveren aan een duurzamere manier van leven en wonen. Om zuinig te zijn op Cranendonck. “Dit is niet alleen een landelijk thema, maar ook een onderwerp dat speelt in onze gemeente. In de tijd waarin we nu leven is verduurzaming niet meer weg te denken. Daar zijn alle inwoners, bedrijven en verenigingen bij nodig”, geeft wethouder Karel Boonen aan.

In de tweede helft van 2022 komen verschillende video’s op Facebook en Instagram voorbij. Ook vanuit andere kanalen van gemeente Cranendonck wordt volop ingezet op onderwerpen zoals meer groen rondom je woning, zuinig omgaan met drinkwater, het hergebruiken van spullen en het verduurzamen van je woning. En waar mogelijk worden initiatieven vanuit de wijk ondersteund.