Samen tegen wateroverlast: afkoppelsubsidie

Samen kunnen we iets doen tegen wateroverlast. Door rondom uw huis of bedrijfspand water op te vangen. En te zorgen dat er minder regenwater via de regenpijp in het riool terechtkomt. We noemen dit afkoppelen. Het voorkomt dat putten overstromen wanneer er veel regen is gevallen. Door water op plekken op te vangen waar het valt, gaan we ook nog eens droogte tegen in de warme seizoenen. Afkoppelen heeft voor u en uw omgeving veel voordelen. Daarom stelt gemeente Cranendonck een afkoppelsubsidie beschikbaar om u hiermee te helpen.

DigiD linkMeteen aanvragen

Wat kan ik doen en wat krijg ik?

Er zijn verschillende manieren om af te koppelen rondom uw huis, gebouw of tuin:

 • Tegels uit uw tuin halen en bomen planten

  Als er veel tegels in uw tuin liggen, ontstaat sneller wateroverlast doordat water blijft liggen. Door tegels weg te halen, kan regenwater tot het laagste punt in de bodem wegzakken. Dit zorgt niet alleen voor minder wateroverlast, maar zorgt in de zomer ook voor verkoeling in uw tuin en huis. Tegels houden namelijk hitte vast terwijl een boom dezelfde verkoelende kracht heeft als 10 airco's! Door tegels weg te halen en groen terug te planten, ontvangt u € 10.- per vierkante meter.

  Wilt u uw tuin ook groener maken met minder tegels? Vindt u het fijn om hulp te krijgen waar te beginnen? Schakel dan de hulp in van een gratis tuinklimaatcoach. Of bekijk al onze tips.
   
 • Een groen dak aanleggen

  Groene daken vangen veel regenwater op. Afhankelijk van het type groen dak wordt er 25 tot    160 liter per vierkant meter water opgevangen. Er zijn verschillende type groene daken, zoals sedumdaken, gras/kruidendaken, beloopbare daktuinen en beplante hellende daken. Veel woningeigenaren kiezen voor een sedumdak, dat begroeid is met vetplanten. Deze planten slaan veel water op waardoor ze goed tegen droogte kunnen. Een sedumdak is licht van gewicht en kan bijna altijd op bestaande platte daken worden gelegd. Als u een sedumdak of andere type groen dak aanlegt, ontvangt u € 25.- per vierkante meter.
   
 • Regenpijp van het riool afkoppelen

  Door uw regenpijp af te koppelen van het riool is de kans kleiner dat het riool overstroomt. Er zijn verschillende manieren om regenwater dat nu via de regenpijp naar het riool stroomt, op te vangen. Door uw regenpijp bijvoorbeeld uit te laten komen op een systeem voor afwatering (drainagesysteem), een tuinwadi (een lager gelegen stuk in de tuin), infiltratieveld of een regenwatervijver. Wilt u weten hoe dit werkt en wat hiervoor nodig is? Kijk op huisjeboompjebeter.nl/acties. Op deze website kunt u ook uitrekenen hoeveel vierkante meter u nodig hebt. Voor het afkoppelen van de regenpijp ontvangt u € 10.- per vierkante meter.
   
 • Regenton aansluiten

  Met de aangepaste regeling is het nu ook mogelijk om subsidie te ontvangen voor het afkoppelen van de regenpijp en een regenton aan te sluiten. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de regenton een inhoud van minimaal 100 liter hebben. Ook is een vulautomaat en/of overloop nodig, zodat het regenwater bij een volle regenton de tuin inloopt naar de beplanting. Op deze manier houden we het regenwater in de tuin en niet in het riool of op straat. Voor het afkoppelen van de regenpijp met regenton ontvang je € 25,00 per regenton. Met een maximum van € 50,00 (2 regentonnen) per adres.

Hoe maak ik kans om hiervoor geld te ontvangen?

U kunt de subsidie online aanvragen nadat u de werkzaamheden heeft uitgevoerd. Zorg ervoor dat u duidelijk foto's maakt van voor én na de maatregelen en een goede schets of ontwerptekening heeft waarop duidelijk te zien is om hoeveel vierkante meters het gaat. Gemeente Cranendonck beoordeelt vervolgens of u voldoet aan de voorwaarden. U ontvangt hierover bericht per brief. Komt u in aanmerking? Dan ontvang u het bedrag op uw rekening.

DigiD linkAanvraagformulier 

Om uw kans op een succesvolle aanvraag te vergroten, overleggen en adviseren we graag over uw situatie. Bel ons gerust voordat u een aanvraag doet via, 14 0495.