Wat is het?

Ben jij eigenaar van een huis of bedrijfspand, en wil je iets doen om jouw omgeving klimaatbestendig te maken?

Draag dan je steentje bij door het regenwater dat op jouw dak of in je tuin valt op je eigen terrein vast te houden en te verwerken. Daarmee verlicht je de druk op het gemeentelijke rioolstelsel en verklein je de kans op overlast binnen jouw kern. De gemeente Cranendonck wil je hiermee helpen. Met de afkoppelsubsidie stimuleert de gemeente het afkoppelen van regenpijpen, het ontharden van tuinen en de aanleg van groene daken. Door gebruik te maken van deze subsidie werk je mee aan het klimaatbestendig maken van onze gemeente.

DigiD linkAanvragen afkoppelsubsidie

Hoe werkt het?

Met de afkoppelsubsidie kun je:

 • Tegels uit je tuin halen (en bomen planten)
  Regenwater dat op tegels valt kan niet de grond intrekken en stroomt het naar het laagste punt. In een gebied waar veel tuinen betegeld zijn, ontstaat sneller wateroverlast. Ook houden tegels hitte vast, wat in steeds heter wordende zomers voor overlast zorgt en zelfs slecht is voor je gezondheid. Door tegels uit je tuin te halen, kan water de grond intrekken en blijft het in de zomer koeler. Wist je dat een grote boom dezelfde verkoelende kracht heeft als 10 airco's? 
  De vergoeding is € 10,--/m².
   
 • Een groen dak aanleggen
  Planten die op je dak groeien, houden water vast en isoleren je huis. Met een groen dak(externe link) help je het riool, je portemonnee en houd je het hoofd koel in de zomer! 
  De vergoeding is € 25,--/m².
   
 • Je regenpijp van het riool afkoppelen
  Bij hevige regenbuien kan het regenwater niet altijd in het riool terecht. Door je regenpijp van het riool af te koppelen(externe link) hoeft het riool minder water te verwerken. Zo wordt de kans op overlast voor iedereen kleiner.
  De vergoeding is € 10,00/m².

De gemeente keert in totaal maximaal € 7.500,-- uit voor deze werkzaamheden. 

Wat moet ik doen?

Je kunt de subsidie aanvragen nadat je de werkzaamheden hebt uitgevoerd. Om in aanmerking te komen moet je wel zorgen voor duidelijke foto’s van voor en na, en een schematische ontwerptekening van de werkzaamheden waarop duidelijk het aantal vierkante meters is aangegeven.

De aanvraag regel je eenvoudig online. De gemeente beoordeelt of deze voldoet aan de voorwaarden en keert het subsidiebedrag uit. Je ontvangt een bericht of je aanvraag akkoord is bevonden.

Voorwaarden en vragen

Om de kans op een succesvolle aanvraag te vergroten, overleggen en adviseren we je graag over jouw situatie. Bel ons gerust voordat je een aanvraag doet!

Contact: t.vanbree@cranendonck.nl of 0495-431252.

Zegt het voort

Heb je naar tevredenheid je dak of tuin vergroend en zie je dat je buurman of buurvrouw hier ook ruimte en mogelijkheden voor heeft? Zegt het voort! Hoe meer woningen en panden worden afgekoppeld, hoe beter onze gemeente is opgewassen tegen klimaatverandering.

Aanvullende informatie

De details en de voorwaarden van de "Subsidieregeling vasthouden en verwerken hemelwater op bedrijfs- en particulier terrein" vind je op overheid.nl(externe link). In het kort zijn die:  

Ontharden en vergroenen van tuin of erf:

 • minimaal 20 m²
 • de subsidie wordt alleen uitgekeerd voor werkzaamheden die zijn gestart na 1-1-2022.

Groen dak aanleggen:

 • minimaal 10 m².
 • in de bestaande situatie wordt het hemelwater geloosd op het openbare rioolstelsel of oppervlaktewater
 • het waterbergend vermogen van het groen dak is minimaal 30l/m².
 • een technische omschrijving met de laagopbouw, het waterhoudend vermogen en noodoverloop of vertraagde afvoer
 • de subsidie wordt alleen uitgekeerd voor werkzaamheden die zijn gestart na 1-1-2022.

Afkoppelen dakoppervlak:

 • af te koppelen oppervlak minimaal 20 m².
 • in de bestaande situatie wordt het hemelwater geloosd op het openbare rioolstelsel of oppervlaktewater
 • de infiltratie- of bergingsvoorziening moet minimaal 0,03 m³ per m² dak kunnen opvangen.
 • een technische omschrijving van de afkoppelvoorziening met de soort voorziening, inhoud, noodoverloop en de werking
 • de subsidie wordt alleen uitgekeerd voor werkzaamheden die zijn gestart na 1-1-2022.

Algemeen:

 • een kaart waarop de activiteit(en) met het aantal vierkante meters.
 • foto’s van de situatie voor uitvoering
 • foto’s van de situatie na uitvoering