Wat is het?

De gemeente controleert of iedereen die bouwt of verbouwt, zich aan de regels houdt. Bijvoorbeeld of er gebouwd wordt volgens bouwtechnische regels en of hiervoor een vergunning is afgegeven. Daarnaast controleert de gemeente op lawaai, trillingen en afval. Onder andere het Bouwbesluit 2012(externe link) is van toepassing. 

Als u denkt dat een bouw of verbouwing niet volgens de regels gaat, kunt u dit melden bij de gemeente. 

Hoe werkt het?

De toezichthouders van de gemeente voeren de controle uit. Zij mogen:

  • Gebouwen betreden zonder toestemming;
  • Informatie opvragen;
  • Zakelijke gegevens en documenten opvragen, inzien en kopieën hiervan maken.

De toezichthouders mogen geen woningen binnengaan zonder toestemming van de bewoners.

Als de gemeente vindt dat een bouw of verbouwing niet volgens de regels gaat, kan zij de bouw of verbouwing stoppen. Ook kan de gemeente de toegang tot het gebouw sluiten.

Wat moet ik doen?

Geef het door aan de gemeente als u denkt dat een bouw of verbouwing niet volgens de regels gaat. Dat kan eenvoudig via een melding.