Uw woon- en leefomgeving bestaat uit plekken waar iedereen toegang tot heeft. Denk aan pleinen, wegen, parken, speeltuinen of sportvelden. Het is belangrijk dat deze plekken veilig en netjes zijn.

Losliggende stoeptegels, zwerfafval, kapotte straatverlichting? Help ons deze zaken snel op te lossen door uw melding online of via de app door te geven.

Melding woon- en leefomgeving(externe link)         Actuele meldingen(externe link)

Makkelijk melden met de MijnGemeente app

U kunt ook gebruikmaken van de gratis 'MijnGemeente app'. Die kunt u downloaden via de Appstore(externe link) of de Google playstore(externe link). Nadat u de app heeft geïnstalleerd, moet u zich eenmalig aanmelden. Daarna kunt u vanaf iedere plek in Cranendonck een melding plaatsen en een foto meesturen.

Melding afval

Remondis zamelt vanaf 1 januari 2023 namens de gemeente het huishoudelijk afval in. Vragen over de nieuwe afvalinzameling? Kijk eerst of u het antwoord op uw vraag kunt vinden via informatie over de nieuwe afvalinzamelaar.
Heeft u vragen, een klacht of melding over de afvalinzameling in 2023? Kijk eerst eens op de pagina over afvalinzameling. Komt u er niet uit? Meld u dan bij de afvalinfolijn. 

Melding rioolverstopping

De gemeente zorgt voor onderhoud van het openbare riool. U bent zelf verantwoordelijk voor het riool op uw eigen terrein.

  • Als de oorzaak op gemeentegrond ligt, dan moet de gemeente het probleem oplossen en betaalt de gemeente de kosten.
  • Als de de oorzaak op uw eigen grond ligt, dan moet  u het probleem zelf oplossen en de kosten zelf betalen. 

Kijk voor gedetailleerde informatie onder het product 'rioolverstopping'. 

Melding milieu, geur, geluid

Ervaart u overlast van geur, geluid, trillingen of stof van bedrijven in Brabant? Constateert u bodem, lucht- of waterverontreiniging of ziet u afvaldumpingen? Meld dit bij de MilieuKlachtenCentrale(externe link)! Zij staan 24/7 klaar om actie te ondernemen op uw meldingen en klachten over het milieu, het zwemwater en misstanden in het buitengebied. 

Bel op het moment dat u de overlast ervaart. De omgevingsdienst kan dan ter plaatse onderzoek doen naar de oorzaak en de gevolgen.

Melding dieren

Ben je getuige van een dier in nood door een ongeluk, mishandeling of verwaarlozing? Neem dan contact op met de dierenambulance.

Melding storing gas, water en elektriciteit

  • Gas- en stroomstoringen: bel het Nationaal Storingsnummer 0800-9009 en kijk op de website van Gas- en stroomstoringen(externe link) voor verdere informatie.
  • Waterstoringen: bij een urgente storing belt u naar telefoonnummer 073 - 683 80 00 (24 uur per dag) en meldt de storing bij een van de medewerkers van Brabant Water. Op de website van Brabant Water(externe link) vindt u meer informatie over bekende storingen.
  • Drukriool: wanneer het rode lampje brandt op de schakelkast van de pompput kunt u dit doorgeven via telefoonnummer 040-251 68 74. Het is handig als u het nummer van het drukriool vermeldt. Dat vindt u op de kast van het drukriool.