Wat is het?

Cranendonck is een prettige gemeente om in te wonen. Met zo’n 20.000 inwoners overzichtelijk en toch met alle voorzieningen! Net als in de rest van Nederland is ook in Cranendonck de roep om méér woningen groot. We vinden het belangrijk dat er elk jaar volop woningen bijgebouwd worden. In de Woonvisie staat dat er in de periode 2016 tot en met 2029 in totaal 815 woningen toegevoegd moeten worden. Dat betekent dat er jaarlijks zo’n 60 woningen gerealiseerd moeten worden. Wat doen we als gemeente?

Nieuwbouw

  • In 2020 is voor 83 woningen een vergunning verleend.
  • Er wordt hard gewerkt aan De Waterbrink (100 woningen) en het afronden van Boschakkers I. Daarnaast is gestart met de voorbereiding van Boschakkers II (ruim 50 woningen).
  • Ook zijn er veel kleine plannen van particuliere initiatiefnemers waar een procedure voor loopt. Het gaat in totaal om zo’n 180 woningen. Na het verlenen van de vergunning kan de initiatiefnemer starten met bouwen.
  • Nieuwe initiatieven worden in de Regiekamer behandeld. Jaarlijks behandelt de Regiekamer circa 80 initiatieven. Op dit moment zijn er voor 212 woningen initiatieven waar de gemeente mee heeft ingestemd en waar de procedure voor is / kan worden opgestart.
  • Met woCom maken we afspraken over het bouwen van sociale huurwoningen.

Een overzicht van alle plannen vindt u onder 'projecten', 'plannen in voorbereiding' en onder 'plannen in procedure'.

Andere mogelijkheden

Naast nieuwbouw kan woonruimte gecreëerd worden door het transformeren van bestaand vastgoed (leegstaande kantoren, scholen en andere panden) en door het splitsen van grote woningen in meerdere woningen. In diverse bestemmingsplannen zijn al afwijkingsmogelijkheden opgenomen die het mogelijk maken om een pand met een andere functie te wijzigen naar wonen. Er is altijd een omgevingsvergunning nodig voor een aanpassing naar (meerdere) woningen.

De informatie over de woningbouwprojecten en initiatieven is informatief. Wij doen er alles aan om deze webpagina’s actueel te houden.