Aan de noordrand van Maarheeze, gunstig gelegen in de buurt van de A2 en het spoor, realiseert de gemeente Cranendonck in samenwerking met Hendriks Bouw komende jaren een nieuwe wijk: 'De Waterbrink' (voorheen De Neerlanden II). Op deze locatie komen 94 woningen. De afgelopen jaren is er op interactieve wijze gewerkt aan het project samen met inwoners, verenigingen en organisaties. De gemeente zet in op een duurzame en kwalitatieve invulling van de wijk met een dorpse sfeer. ​

Ligging plangebied

De locatie ligt op een steenworp afstand van het centrum van Maarheeze. Binnen 20 minuten ben je aan de rand van Eindhoven, waar onder meer de High Tech Campus en ASML zijn gevestigd. Ook is de wijk gelegen aan het natuurgrenspark De Groote Heide. Met de fiets ben je zo op de prachtige heide en in de natuur. Daarnaast liggen de middelgrote plaatsen Weert en Valkenswaard op een kwartier afstand. 
Het plangebied zelf is nu in gebruik als agrarische grond en maakt daarmee onderdeel uit van een relatief open landschap. Het totale plangebied is ongeveer 5 hectare groot.

Marktselectie

Om een geschikte partij te vinden voor het ontwikkelen van de wijk heeft de gemeente Cranendonck een aanbestedingsprocedure via marktselectie uitgevoerd. Voor deze aanbestedingsprocedure werkt de gemeente Cranendonck samen met BEECKK Ruimtemakers en Buro Hofsteden voor het stedenbouwkundig ontwerp. Bij de gunning wogen onder andere de inschrijfprijs, kwaliteit en duurzaamheid mee. Tientallen partijen hebben zich ingeschreven, waaruit uiteindelijk 5 partijen zijn uitgenodigd om een planvoorstel te maken. Een onafhankelijke selectiecommissie heeft het plan ‘de Waterbrink’ van Hendriks Bouw en Ontwikkeling, als winnend plan gekozen. Meer informatie vindt u via www.waterbrink.nl(externe link)

Winnend plan

Het plan bestaat uit 94 woningen met een grote diversiteit aan woningtypes. Zowel starters, als jonge gezinnen en ouderen (levensloopbestendige woningen) kunnen hier hun droomhuis vinden. Een aantal toekomstige bewoners kan, via een uitgebreide CPO-light kopers begeleiding, hun woning naar eigen wens samenstellen en indelen.

De woonwijk wordt gekenmerkt door een eigentijdse, dorpse uitstraling en een hoge mate van duurzaamheid. Naast energieneutraal wonen is er ook ruime aandacht voor ecologie en biodiversiteit in de openbare ruimte. Hiermee wordt een natuurlijk, koel en gezond straatbeeld gecreëerd.
De centrale brink vormt het groene hart van de wijk. Hier bevorderen diverse spelaanleidingen en recreatieve voorzieningen vooral de sociale cohesie in de wijk.

Zie ook het artikel Neerlanden II in Maarheeze wordt ‘Waterbrink’ met in totaal 94 woningen(externe link) in op ed.nl.

Woningaanbod/kavelverkoop

De gemeente Cranendonck en Hendriks Bouw en Ontwikkeling werken intensief samen om het plan definitief uit te werken. De uitwerking en het aanvragen van de benodigde (bouw)vergunningen vragen tijd en nemen naar verwachting de 1e helft van 2022 in beslag. Begin 2023 worden de eerste bouwactiviteiten zichtbaar met het bouwrijp maken van het terrein. Aansluitend hierop start de realisatie van fase 1 waarin de eerste 50 woningen worden gebouwd.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om u in te schrijven voor het plan. De verwachting is dat de verkoop eind 2022 begint. Actuele informatie hierover vindt u op de projectpagina(externe link).

Bestemmingsplanprocedure

Op 15 december 2020 heeft de gemeenteraad van Cranendonck het bestemmingsplan vastgesteld. In verband met beroep tegen het besluit is het bestemmingsplan nog niet onherroepelijk.