Wat is het?

In de bestemmingsplannen is opgenomen of een woning gesplitst mag worden en onder welke voorwaarden. Voor een eventuele splitsing is altijd nog een omgevingsvergunning of een wijzigingsplan nodig. Welke procedure van toepassing is, is opgenomen in het bestemmingsplan waar de woning binnen valt. 

Neem contact op met de secretaris van de regiekamer om uw plannen kenbaar te maken

Hoe werkt het?

De gemeente bepaalt of u uw woning mag splitsen. Hierbij houdt zij rekening met:

  • de verdeling van woonruimte in de gemeente
  • splitsen van de woning mag stadsvernieuwing niet in de weg staan
  • of de woning geschikt is om te splitsen

Wat moet ik doen?

Wat moet ik meenemen?

  • een splitsingsplan
  • een taxatierapport