Wat is het?

De gemeente werkt aan een veilige en klimaatbestendige leefomgeving door op een zorgvuldige manier om te gaan met het hemelwater dat valt op de verharde en onverharde oppervlakken. Waar mogelijk halen we stenen weg en vergroenen we.

Het klimaat verandert, zo hebben we te maken met hevigere neerslag die een langere periode aanhoudt. Om schade van droge periodes te beperken, wateroverlast te voorkomen en onze rivieren schoon te houden is het hemelwaterbeleid opgesteld.

Schoon regenwater wordt zoveel mogelijk naar de bodem geleid, zodat het vertraagd kan afstromen en in perioden van droogte een buffer vormt. We streven ernaar om het hemelwater zoveel mogelijk vast te houden, daar waar het valt. Inwoners, ondernemers en belanghebbenden worden gestimuleerd om hemelwater zoveel mogelijk op het eigen terrein vast te houden.

Hoe werkt het?

Hemelwater dat op eigen terrein valt, kunt u ter plaatse verwerken. U hebt als eigenaar van het perceel een plicht om het hemelwater op eigen terrein zoveel mogelijk zelf op te vangen en te verwerken. Dat is geregeld in de Omgevingswet.

  • Leg uw tuin niet vol met tegels, maar zorg voor gras en perken zodat het regenwater goed weg kan zakken. Tegels voeren water snel af naar lage plekken zoals de straat, maar ook kelders en woonkamers. Dat kan tot wateroverlast in uw woning leiden. 
  • Water dat op uw dak valt en via de regenpijp afvoert naar de riolering, kunt u zelf afkoppelen. Dit water kunt u gebruiken voor de tuin, infiltreren in de bodem of in een sloot brengen. Er zijn diverse, creatieve toepassingen mogelijk. Het handboek “Hemelwaterprojecten” helpt u aan de hand van concrete voorbeelden op weg. 
  • Als u wel tegels in de tuin heeft en toch zelf het hemelwater wilt opvangen dan zijn (ondergrondse) voorzieningen mogelijk.

Wat moet ik doen?

Iedereen heeft de zorg(plicht) om het hemelwater dat op eigen terrein valt in de bodem of in het oppervlaktewater te brengen. Als dit niet redelijkerwijs kan, kijkt de gemeente welke maatregelen nodig zijn om eventueel wateroverlast te voorkomen.

Initiatief

Bij een verbouwing of een ruimtelijke ontwikkeling moet u rekening houden met het hemelwaterbeleid, In Bijlage 2 van het 'verbreed gemeentelijk rioleringsplan' (vGRP) gemeente Cranendonck 2021-2025 leest u waaraan u moet voldoen bij een ruimtelijke ontwikkeling.