Door het veranderende klimaat worden regenbuien steeds heftiger. Ons rioolstelsel is niet berekend op deze piekbuien. We moeten dus op een andere manier met regenwater omgaan. Door het water te bergen op de plek waar het valt, hoeven we het riool niet te belasten met regenwater. Hierdoor is de kans op wateroverlast door een overstromend riool kleiner.

Om meer regenwater vast te houden op de plek waar het valt, voert de gemeente doorgaand projecten uit in uw omgeving. Op onderstaande locaties is de gemeente aan het werk om uw buurt klimaatbestendig te maken.

Klimaatbuffer Boudriepark

Vanaf 2022 wordt het Boudriepark in Budel in meerdere fasen als een stedelijke klimaatbuffer ingericht. Het regenwater dat op de daken van omliggende woningen valt, wordt via een stelsel van hemelwaterriolen naar het park geleid. Onder het basketbalveld wordt een infiltratievoorziening gebouwd. Die kan het beste omschreven worden als een lege, lekke kelder. Door die met water te vullen, sijpelt het de grond in. Wanneer bij veel regen de kleder vol zit, loopt het overtollige water door de vijver in.

Retentievijver Het Stepke

Het overtollige regenwater uit het noorden en centrum van Budel stroomt bij hevige regenval naar de retentievijver bij Het Stepke in Budel-Noord. Omdat piekbuien steeds heftiger worden, is in het verleden de retentievijver meermaals overbelast geraakt. Hierdoor stroomde de vijver en de watergang naar de Buulder Aa over, met gewasschade voor aanliggende agrariërs tot gevolg. Om overlast in het vervolg te voorkomen worden 2 extra vijvers aangelegd, en is de capaciteit van het opvangsysteem in het riool zelf ook vergroot.

Gastelseweg

Om bij hevige regenval de kans op overlast in de dorpskern van Budel te voorkomen, wordt de capaciteit van de riooloverstort vergroot. Tegelijkertijd wordt onderzocht of het mogelijk is om woningen en bedrijven aan de Gastelseweg ten noorden van de Europalaan af te koppelen; dat wil zeggen dat het regenwater voortaan gescheiden van het vuilwater wordt afgevoerd.

Kijkakkers Maarheeze (afgerond)

Onder het grasveld op de Kijkakkers in Maarheeze is een infiltratievoorziening gebouwd voor het hemelwater van het dak van de Smeltkroes, het schoolgebouw en de aanliggende parkeerplaats.

Deze kan het best beschreven worden als een lege, lekke kelder onder het grasveld. In de kelder past zo’n 300.000 liter water. Na een regenbui trekt het water via de bodem en wanden van de kelder de grond in.