Wat is het?

Kunt u zelf niet naar het stembureau komen? Dan kunt u iemand anders machtigen om dit voor u te doen. Dit kan bij alle verkiezingen.

Hoe werkt het?

U machtigt iemand die ook in de gemeente Cranendonck woont en daar gaat stemmen:

  • U vult de achterkant van uw stempas in.
  • U en degene die u machtigt, ondertekenen allebei de achterkant van uw stempas.
  • U geeft degene die u machtigt uw stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs mee.

De gemachtigde neemt de volgende zaken mee naar het stembureau:

  • Een (digitale) kopie van uw identiteitsbewijs. Dit mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.
  • Uw ingevulde en ondertekende stempas.
  • Degene die gemachtigd is, moet deze stem(men) tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.