Wat is het?

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staan de gemeentelijke regels over openbare orde en veiligheid. Elke gemeente heeft een eigen APV.  De APV is daarmee een regeling die voor iedereen in Cranendonck geldt. Het doel van de APV is Cranendonck netjes en leefbaar te houden. 

Hoe werkt het?

Regels in de APV gaan bijvoorbeeld over:

  • (toezicht op) evenementen
  • overlast en baldadigheid
  • geluidshinder en stankoverlast
  • verkeerszaken
  • openingstijden en sluitingstijden
  • horeca-aangelegenheden
  • bescherming van het milieu

Er staat bijvoorbeeld ook in dat u hondenpoep moet opruimen, dat u een aanhanger niet lang mag parkeren en wanneer u vuurwerk mag afsteken.
In de APV staan ook gemeentelijke regels voor ondernemers. Zo staat er in wanneer een vergunning nodig is voor bijvoorbeeld een terras, een evenement of een standplaats. 

De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) en de politie controleren of de regels in de APV worden nageleefd.

Wat moet ik doen?

Uit de regels van de APV blijkt soms dat ergens een vergunning of ontheffing voor nodig is. Hoe u een vergunning of ontheffing aanvraagt, leest u bij de productinformatie op deze website

Documenten

Algemene plaatselijke verordening gemeente Cranendonck 2023 | Lokale wet- en regelgeving (overheid.nl)

Tip: de APV is een groot document. Met de toetsencombinatie CTRL - F kunt u er snel in zoeken.