Wat is het?

Enkele interessante subsidieregelingen voor ondernemers.

Stimuleringsfonds van de Metropoolregio Eindhoven

Mogelijk kun je aanspraak maken op het Stimuleringsfonds van de Metropoolregio Eindhoven. Ondernemers, kennisinstellingen en overheden kunnen subsidie krijgen voor bijvoorbeeld een haalbaarheidsstudie, het uitwerken van een business case, het opzetten van een pilot of de ontwikkeling van een prototype. Het Stimuleringsfonds kent een zogeheten tendersysteem. Dit betekent dat twee keer per jaar partijen worden uitgenodigd om projectvoorstellen in te dienen, waarna deze worden getoetst aan de criteria van het fonds en worden gewogen ten opzichte van elkaar. Meer informatie over het Stimuleringsfonds, de uitgangspunten en enkele voorbeeldprojecten kun je vinden op deze websitepagina.(externe link)

Adviesregeling (SAR)

Bezig met de ontwikkeling van nieuwe elementen aan een fysiek product of dienst? Of wil je een nieuwe markt betreden? Kun je hierbij de hulp van een extern adviseur goed gebruiken? Dan is er voor ondernemers die gevestigd zijn in de Metropool Regio Eindhoven de mogelijkheid om gebruik te maken van de subsidie Adviesregeling (SAR). Op deze websitepagina(externe link) kun je meer vinden over de SAR.

MIT R&D

Wil je als MKB bedrijf samen met andere partijen aan de slag gaan met innovatie? Ben je bezig met het vernieuwen of ontwikkelen van een product, productieproces of dienst? Dan is de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) wellicht interessant! De MIT stimuleert innovaties van MKB bedrijven over regiogrenzen heen door projecten van het MKB beter aan te laten sluiten op de innovatie-agenda’s van de topsectoren. Op deze (externe link)websitepagina(externe link) lees je meer over de regeling.

Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het MKB (SLIM)

De subsidieregeling leren en ontwikkelen in het MKB - kortweg SLIM – is bedoeld om bedrijven te stimuleren actief aan de slag te gaan met het ontwikkelen, opleiden en begeleiden van hun medewerkers. De regeling financiert onder andere het opstellen van loopbaanadviezen en het maken van een opleidings- of ontwikkelplan. De subsidie bedraagt voor bedrijven met minder dan 50 medewerkers 80% en voor bedrijven met 50-250 medewerkers 60% van de subsidiabele kosten. Dit met een maximum van 25.000 euro en een ondergrens van 5.000 euro. Aanvragen kunnen van 1 t/m 30 september ingediend worden.

Daarnaast is er een subsidie beschikbaar voor samenwerkingsverbanden die gezamenlijk willen werken aan het stimuleren van leren en ontwikkelen in een regio of branche. Hiervoor is een maximaal 500.000 euro beschikbaar per aanvraag (60% van de kosten). Deze aanvragen kunnen ingediend worden vanaf 1 april. Voor meer informatie over de SLIM-regeling zie onderstaande flyer en deze website(externe link).

Energiesubsidies

Lees verder onder 'duurzaam ondernemen'

Wat moet ik doen?

Bent u benieuwd voor welke subsidies u als bedrijf in aanmerking komt? 

Neem contact op met Vindsubsidies(externe link)

telefoon: 085-1100178 

email: info@vindsubsidies.nl