Wat is het?

Energiebesparingsverplichtingen, alle ondernemers hebben ermee te maken. Ook u! Zo moet per 1 januari 2023 elk kantoor groter dan 100 m² minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag u het pand per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit. Er zijn een aantal subsidies beschikbaar die u kunnen helpen om te investeren in duurzame maatregelen. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is hiervoor een lijst(externe link) beschikbaar. 

Duurzame investeringen

Ondernemers die investeren in duurzame bedrijfsmiddelen kunnen fiscale tegemoetkoming(en) claimen! Fiscale tegemoetkomingen zijn onder andere de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

EIA

De EIA verlaagt de investeringen in energiezuinige technieken. De regeling biedt bovenop de reguliere afschrijving, een extra aftrekpost van 45% van de investeringskosten. Bedrijven betalen hierdoor minder belasting. Het biedt een netto-voordeel van 11% voor ondernemers die VpB-plichtig zijn.

MIA & VAMIL

De MIA en de Vamil bieden fiscaal voordeel voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke technieken. MIA biedt bovenop de reguliere afschrijving, een extra aftrekpost tot 36% van de investeringskosten. MIA biedt hiermee een netto-voordeel, oplopend tot 9% van de investering, voor ondernemers die VpB-plichtig zijn. Vamil geeft ondernemers de mogelijkheid om 75% van de investeringskosten op een zelf te bepalen tijdstip af te schrijven. Door investeringen af te schrijven in het jaar waarin ze ontstaan, wordt de betaling van VpB naar de toekomst uitgesteld. Vamil realiseert hiermee een liquiditeits- en rentevoordeel.

Duurzaam bouwen

Er zijn interessante fiscale regelingen en subsidies wanneer een ondernemer een nieuwe energiezuinig pand gaat bouwen. 

Energie Investeringsaftrek (EIA)

Investeren in energiebesparende maatregelen? Dan is het goed mogelijk dat u recht heeft op een fiscaal voordeel op uw energiebesparende investeringen. Dit via de fiscale maatregel Energie Investeringsaftrek (EIA). Via deze maatregel kunt een voordeel krijgen van 45% van de investeringskosten. Aanvragen kunnen gedurende het gehele jaar worden ingediend, maar moeten binnen drie maanden, nadat verplichtingen zijn aangegaan, zijn ontvangen. Het bedrijfsmiddel moet minimaal € 2.500 gekost hebben.

Voorbeelden van bedrijfsmiddelen die onder deze regeling vallen zijn o.a.:

  • LED Verlichting
  • Isolatie voor bestaande constructies
  • HR-Luchtverwarmer
  • Besparingssysteem voor verlichting of klimaat
  • HR-glas voor bedrijfsgebouwen
  • Warmtepompen
  • Warmtepompboiler
  • Zonnepanelen

Alle in aanmerking komende bedrijfsmiddelen staan op de EIA-lijst(externe link) vermeld met de voorwaarden waaraan deze bedrijfsmiddelen moeten voldoen.

De EIA is een belastingfaciliteit. De faciliteit houdt in dat een bepaald percentage van relevante investeringen in desbetreffend jaar van de winst kan worden afgetrokken. Hierdoor ontstaat een belastingvoordeel. De investeringsaftrek heeft geen invloed op de afschrijving. De vermindering kan ook worden toegepast in geval van lease. De regeling kan u een netto voordeel op leveren van maar liefst 11,25%, afhankelijk van uw vennootschapsbelasting tarief.

Hoe verder?

Wilt u weten of uw (geplande) investering voor deze fiscale regelingen op deze lijst staat en in aanmerking komt? Of juist meer weten over beide regelingen? Neem contact op met een subsidieadviseur van vindsubsidies.nl(externe link).