De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die de gemeenteraden van Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard ondersteunt bij hun werkzaamheden. De leden hebben geen relatie met de gemeenten. De leden hebben ieder een gemeente waarvoor zij aanspreekpunt zijn. 

Samenstelling

De rekenkamercommissie bestaat uit 3 onafhankelijke externe leden. Zij zijn géén ambtenaar, collegelid, raadslid of commissielid van de gemeente Cranendonck. De commissie bestaat uit:

  • Voorzitter: Karin van den Berg
  • Lid: Coen Cransveld
  • Lid: Trude Rietveld

Contact

U kunt de rekenkamercommissie bereiken via kvdberg@ziggo.nl. Voor nadere informatie over de rekenkamercommissie kunt u contact opnemen met de griffie(externe link).