Reclamemateriaal verspreiden

Wat is het?

U kunt zonder toestemming van de gemeente reclamemateriaal verspreiden, zoals flyers, folders of samples. De gemeente kan wel voorwaarden stellen aan de manier waarop u dit wilt doen. U meldt uw plannen daarom vooraf bij de gemeente

Zorg ervoor dat u na het uitdelen van uw reclamemateriaal het zwerfvuil opruimt. Als dat niet gebeurt, verhaalt de gemeente de kosten voor het opruimen van het zwerfvuil op u.

Hoe werkt het?

De gemeente maakt afspraken met u over het opruimen van zwerfvuil na het uitdelen van uw reclamemateriaal. Ook let de gemeente op eventuele gevolgen voor de openbare orde (teksten mogen niet opruiend zijn).

Standplaatsvergunning

Neemt u voor de verspreiding van het reclamemateriaal een standplaats in, dan is er wel een standplaatsvergunning nodig.

Wat moet ik doen?

Laat de gemeente vooraf weten dat u reclamemateriaal wilt gaan verspreiden. Geef hierbij de volgende informatie:

  • de reden, de datum, het tijdstip en de plaats van verspreiding
  • het soort reclamemateriaal