Wat is het?

Als u spullen of etenswaren wil verkopen vanuit een kraam of verkoopwagen, dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente. U mag dan met uw kraam of wagen op een openbare plek in de open lucht staan. Bijvoorbeeld op of aan de openbare weg.

U kunt een standplaats vragen als u:

  • staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • handelingsbekwaam bent.

Voor het innemen van tijdelijke of vaste standplaatsen, heeft de gemeente Cranendonck regels vastgesteld in een Standplaatsverordening(externe link). In iedere kern van de gemeente zijn vaste standplaatslocaties aangewezen (zie het kopje 'Documenten').

Standplaats aanvragen

Hoe werkt het?

Er zijn diverse soorten standplaatsen:

  • dag-week-jaarplaats: een dag per week per branche (bv. een dag per week een viskraam op dezelfde standplaats)
  • week-jaarplaats: gehele jaar tijdens werkdagen;
  • seizoen-zomer (tussen 1 april en 1 oktober ) gehele week met ijs en frisdrank;
  • seizoen-winter (tussen 1 oktober en 1 april) gehele week met oliebollen en gebakswaren.
  • niet commerciële plaatsen: bijvoorbeeld ten behoeve van bevolkingsonderzoeken
  • tijdelijke standplaats: voor maximaal 7 aaneengesloten dagen overal in de gemeente.

Voor meer informatie over de aangewezen permanente standplaatsen, zie het kopje 'Documenten'.

Wat moet ik doen?

Vergunningen worden voor maximaal 1 jaar afgegeven. Wilt u de standplaats blijven gebruiken, dan vraagt u dus ieder jaar een nieuwe vergunning aan. De standplaats wordt als eerste aangeboden aan de houder van de vervallen vergunning. In onze gemeente hanteren we geen wachtlijst.

Aanvullende informatie

U hebt ook een ontheffing nodig wanneer u een standplaats inneemt op een terrein dat niet in eigendom is van de gemeente, maar wel onbeperkt toegankelijk voor publiek. Hiervoor geeft de gemeente een tijdelijke ontheffing van maximaal 7 aaneengesloten dagen af.

Een standplaatsvergunning is iets anders dan een marktplaatsvergunning of een ventvergunning.

  • Een marktplaatsvergunning hebt u nodig als u een plaats wilt op een dagmarkt, weekmarkt of jaarmarkt.
  • Een ventvergunning hebt u nodig als u goederen verkoopt op straat of huis-aan-huis. Venten betekent dat u uw goederen steeds op een andere plek verkoopt.

Wat kost het?

De leges voor een standplaatsvergunning /-ontheffing bedragen:

voor een dag€ 78,10
voor een kalenderweek€ 110,40
voor een kalenderkwartaal     € 145,55
voor een kalenderjaar€ 216,20

Het standplaatsgeld voor het gebruik van gemeentegronden bedraagt:

Vaste standplaatsen per kalenderkwartaal 
Voor een dag per week€ 132,00
Voor meer dan een dag per week€ 278,95
Dagplaatsen 
Voor een dag per week€ 10,20
Voor meer dan een dag per week€ 20,75

Een gedeelte van een dag wordt als een volle dag gerekend.