Wat is het?

Planschade ontstaat als een huis of een stuk grond minder waard wordt door een bestemmingsplan. Bijvoorbeeld als de gemeente vlakbij een woonwijk een snelweg laat aanleggen. U kunt dan een financiële tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente.

DigiD linkVerzoek indienen

Hoe werkt het?

Planschade kan op 2 manieren ontstaan:

  • Uw huis of pand is minder waard geworden door het plan. Dit noemen we waardevermindering onroerende zaak.
  • Uw onderneming heeft minder inkomsten door het plan. Dit noemen we inkomensderving.

Tegemoetkoming planschade

Om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming in planschade zijn 2 zaken van belang:

  • U kon de schade niet verwachten toen u het huis of de grond kocht.
  • U hebt op nog geen andere manier een tegemoetkoming gekregen.

U krijgt een tegemoetkoming als het niet terecht is dat u de schade zelf moet betalen of de schade niet verzekerd is.

Er geldt een eigen risico van (minimaal) 2 procent bij:

  • waardevermindering van de onroerende zaak
  • inkomensderving

Wat moet ik doen?

Vindt u dat u wordt benadeeld door planologische maatregelen? Dien dan een verzoek tot tegemoetkoming in planschade in bij de gemeente. Dat kan eenvoudig online met uw DigiD. Let op: een tegemoetkoming in planschade kunt u alleen aanvragen binnen vijf jaar na het onherroepelijk worden van het ruimtelijk plan dat de schade heeft veroorzaakt. Na deze periode kunt u geen tegemoetkoming van planschade meer krijgen.

Het college neemt een besluit over uw aanvraag op advies van een onafhankelijke planschadecommissie. De procedureverordening vindt u onder 'Aanvullende informatie'.

Wat kost het?

Voor het behandelen van een aanvraag om tegemoetkoming in planschade brengen wij kosten in rekening. Conform artikel 6.4. in de Wet ruimtelijke ordening bedraagt het tarief € 300,00.

Wanneer de tegemoetkoming in planschade wordt toegekend, storten wij het bedrag aan u terug.

Aanvullende informatie

De procedure die gevolgd wordt, is vastgelegd in de procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Cranendonck(externe link).

Voor besluiten die genomen worden onder de Omgevingswet geldt nadeelcompensatie in plaats van planschade.