Wat is het?

Als u werkloos bent en bijscholing krijgt via trajectbegeleiding, kunt u een vergoeding vragen voor een opleiding of cursus die uw kans op werk vergroot. U kunt een vergoeding vragen voor:

  • cursuskosten en lesgeld
  • kosten voor studiemateriaal (bijvoorbeeld boeken)
  • examenkosten
  • reiskosten
  • kosten voor kinderopvang

De gemeente werkt samen met het UWV om mensen aan werk te helpen. Als u werkloos bent en geen recht hebt op een WW-uitkering, kunt u zich inschrijven bij het UWV. Het UWV bekijkt samen met u voor welk werk u geschikt bent.

Voor hulp bij het online inschrijven als werkzoekende bij het UWV kunt u ook terecht bij de Bibliotheek. Kijk voor meer informatie op Informatiepunt Digitale Overheid(externe link)

Wat moet ik doen?

  • Als u de vergoeding wilt ontvangen, neemt u dan contact op met uw contactpersoon bij de afdeling Werk en Inkomen van uw gemeente.
  • Soms betaalt u eerst zelf de onkosten en krijgt u achteraf een vergoeding. Vaak zorgt de gemeente ervoor dat een opleidingsinstituut de opleidingskosten direct bij de gemeente in rekening brengt.

Nadere informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Werk en Inkomen.