Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Een van de doelen van de Omgevingswet is zorgen voor eenvoudige en duidelijke regels voor onze leefomgeving. Met meer ruimte voor inbreng en ideeën vanuit inwoners en ondernemers.

Met onze leefomgeving bedoelen we onder andere bouwwerken, infrastructuur, water, bodem, lucht, geluid, landschappen, natuur, cultureel erfgoed en werelderfgoed. De Omgevingswet wil zorgen voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving én een goede omgevingskwaliteit bereiken en in stand houden.

Wat betekent de Omgevingswet voor u?

Wanneer u iets wilt aanpassen in de leefomgeving, krijgt u te maken met de Omgevingswet. Bijvoorbeeld het verbouwen van uw woning of het organiseren van een activiteit in de buurt. Ook als ondernemer kunt u te maken krijgen met de Omgevingswet. Bijvoorbeeld als u uw bedrijf wilt uitbreiden of nieuwe activiteiten wilt starten. Met de Omgevingswet willen we ervoor zorgen dat u sneller en eenvoudiger vergunningen kunt aanvragen.

Overgangsperiode

Bij de invoering van de Omgevingswet geldt een overgangsperiode. Alle vergunningen die zijn aangevraagd vóór de ingangsdatum van de Omgevingswet worden onder de oude wetgeving behandeld.

Bestemmingsplannen die als ontwerp ter inzage zijn gelegd vóór 1 januari 2024, worden onder de oude wetgeving behandeld. 

Op deze pagina vindt u meer informatie over bouwen en de Omgevingswet.

Omgevingsvisie en omgevingsplan

Alle gemeenten maken in het kader van de Omgevingswet een omgevingsvisie en een omgevingsplan. De omgevingsvisie is een (integrale) visie voor het hele grondgebied van de gemeente, ten aanzien van de fysieke leefomgeving. Voor Cranendonck geldt dat de omgevingsvisie naar verwachting in 2025 wordt vastgesteld.

In het omgevingsplan staan alle regels voor de fysieke leefomgeving binnen de gemeente. Een omgevingsplan vervangt onder andere alle bestemmingsplannen. In de gemeente Cranendonck wordt het omgevingsplan gemaakt vanaf 2024. Tot het nieuwe omgevingsplan (uiterlijk in 2032) klaar is blijven de huidige bestemmingsplannen gelden. Hier vind u meer informatie over het omgevingsplan.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl/omgevingswet of neem contact op met een medewerker van ruimtelijke ordening of vergunningverlening van de gemeente via 140495.